طبیعت زیبای بهاری خوجین

خوجین (فین) سرزمین خاطرات دوران کودکی ها - مطالب ابر خوجین

خوجین و ازناو خوجین

خوجین و ازناو خوجین

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان  جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

منظره زیبایی از خوجین

خوجین و ازناو خوجین

خوجین و ازناو خوجین
,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان  جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال
مناظر زیبایی از ازناو خوجین

مناظر زیبایی از ازناو خوجین

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان  جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

این هم فرهنگ بعضی از مردم با فرهنگ مان

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، این هم فرهنگ بعضی از مردم با فرهنگ مان

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، این هم فرهنگ بعضی از مردم با فرهنگ مان

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، این هم فرهنگ بعضی از مردم با فرهنگ مان

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، این هم فرهنگ بعضی از مردم با فرهنگ مان

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، این هم فرهنگ بعضی از مردم با فرهنگ مان

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان  جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

دست زحمت کشان درد نکند

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، این هم فرهنگ بعضی از مردم با فرهنگ مان ، دست زحمت کشان دست نکند

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، این هم فرهنگ بعضی از مردم با فرهنگ مان ، دست زحمت کشان دست نکند

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، این هم فرهنگ بعضی از مردم با فرهنگ مان ، دست زحمت کشان دست نکند


,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان  جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

بعضی از کافه های موجود در منطقه گردشگری

 ازناو خوجین ساماندهی شده اند.خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم


خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم

و بعضی ها مثل این یکی

تا حال چرا ساماندهی نشده؟


خوجین ، ازناو خوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، این هم فرهنگ بعضی از مردم با فرهنگ مان ، دست زحمت کشان دست نکند

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان  جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال
موضوع: موقعیت طبیعی خوجین، چشمه های خوجین، جاذبه های تفریحی، جاذبه های طبیعی، عکس طبیعت (ازناو خوجین)،
برچسب ها: خوجین، ازناو خوجین، خلخال، خلخالیمیز، خلخالیم، این هم فرهنگ بعضی از مردم با فرهنگ مان، دست زحمت کشان دست نکند،
[ سه شنبه 6 تیر 1396 ] [ 09:12 ق.ظ ] [ شباهنگ ]

سال نو مبارک

[ جمعه 29 اسفند 1393 ] [ 08:38 ب.ظ ] [ شباهنگ ]

بایاتیلار

[ دوشنبه 1 دی 1393 ] [ 07:58 ب.ظ ] [ شباهنگ ]

وجه تسمیه خوجین

وجه تسمیه خوجین

در مورد وجه تسمیه خوجین می توان آن را به دو قسمت نموده "خو" و "جین" .

"خو" به معنی خوکردن ، عادت کردن ،انس گرفتن ، خوگرفتن ، خوی ، سرشت ،

نهاد ، طبیعت ، عادت ،خلق: و به پسوندی که در آخر خوجین وجود دارد اشاره

نمود که جین یعنی دندانه دار و به شش تا و یا شش عدد نیز جین گویند ،

دوجین یعنی دوازده تایی. بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب را کلیک کنید


موضوع: وجه تسمیه خوجین،
برچسب ها: وجه تسمیه خوجین، خوجین، فین، خلخالیمیز، خلخالیم، ازناو، آذربایجان،
[ جمعه 7 آذر 1393 ] [ 10:25 ب.ظ ] [ شباهنگ ]

ضرب المثل های ترکی (بخش دوم) 2

تصاویر متحرک میلاد پیامبر اعظم و امام صادق علیه السلام مبارک باد، عکس متحرک ولادت امام صاق علیه السلام، میلاد نبی اکرم صل الله، میلاد حضرت محمد صل الله ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال
خوجین ضرب المثلری ، خلخال ضرب المثلری، ضرب المثل تورکی ترکی،خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین تصاویر متحرک میلاد پیامبر اعظم و امام صادق علیه السلام مبارک باد، عکس متحرک ولادت امام صاق علیه السلام، میلاد نبی اکرم صل الله، میلاد حضرت محمد صل الله ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال

ضرب المثل:جمله های شیرین، کوتاه، رایج میان مردم که مبنی بر تجربه ها و داستان های تاریخی و

  افسانه ای،باور ها و قوانین طبیعی هستند و از آنها برای اثبات یا رد کردن چیزی یا حرفی، استفاده

  می شود.                                                        (لغت نامه دهخدا)

ضرب‌ المثل گونه‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن‌ها نهفته‌ است. بسیاری از این داستان‌ها از یاد رفته، و پیشینهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست، با این‌حال، در سخن بکار می‌رود.شکل درست این واژه «مَثَل» است و ضرب در ابتدای آن اضافه است. به عبارتِ دیگر، «ضرب المثل» به معنای مَثَل زدن (به فارسی: داستان زدن) است.


خوجین ضرب المثلری ، خلخال ضرب المثلری، ضرب المثل تورکی ترکی،خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین

در زیر مجموعه ای از ضرب المثل های ترکی رایج در میان مردم شهرستان خلخال به ترتیب حروف الفبا در چندین بخش ارئه می شود.از راهنمایی و انتقادات سازنده شما در بهبود سایت کمال امتنان به عمل می آید.

======================================================================


خوجین ضرب المثلری ، خلخال ضرب المثلری، ضرب المثل تورکی ترکی،خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین


* او قدر دایاندیم،ایاغیمین آلتیندا اوت گؤردی.

* او گئدن قارداشدی کی گئدوب.

* او منه ال وئرمز.

* او یئماغین بیر خئرلداتماسیدا وار.

* او،بونون چلیک بارماغی اولانماز.

* اوت الوودی.

* اوت اولاسان،اوتدوغون یئری،یاندرانماسان.

* اوت پارچاسیدی.

* اوت دئدیم دیلیم یاندی.

* اوت ویرمیشام،مالیمه،پولون یوخدی،خبرین.

* اوتا،گلمیسن،سووا.

* اوتانانین،اوغلی اولماز.

* اوتانما،اینانما،آللانما.

* اوتانیسان،اوزوه،قلبیر توت.

* اوتدان،کول عمله گلر،کولدن اوت.

* اوتوروب انگ انگه وئریر.

* اوتی اشیر،اؤز قاباغینا.

* اوج اوجا دویوننوروخ.

* اوجی بوجاغی یوخ.

* اودا قالیب اؤز کرموئه.

* اوزی اوزینن ساتاشیر.

* اوز وئریسن،آستار ایستیر.

* اوزاخدان باخانا،دؤیوش هاساد گلر.

* اوزدن گؤزدن سالدی.

* اوزوا گولمدیخ کی.

* اوزوم ایاغیوین آلتینا.

* اوزوم دولوسی.

* اوزومنن کسمیر.

* اوزومه سالدیم .

* اوزومین یاخچیسین چاقّال یئیر.

* اوزون آدامین عغلی توپوغوندا اولار.

* اوزون اوزون مشه لر،سیزدن قالان پیشه لر.

* اوزون ایت یالاسا دویار.

* اوزون قلمه دی.

* اوزونّن آشاغیا باخ،اوزونّن یوخاریا باخما.

* اوزونون سویی توکولوب.

* اوزونه باخ،حالین خبر آل.

* اوزه چکیسن.

* اوزی بزک ، ایچی تزک.

* اوزینه سؤز گلر.

* اوشاخ باشی تولامیسان کی.

* اوشاخ بویوددیم الیمین عصاسی اولسون،جانیمین بلاسی اولدی.

* اوشاخ ندی فیشنگ ندی،پادداسین باغری چاتّداسین.

* اوشاخ،قویون دویورکی ساتاسان یا باشین کسسن.

* اوشاخسان گئد اوشاخلوغووا.

* اوشاغ سئشدی بیر یئره،گلین یاخدی مین یئره.

* اوشاغ عزیزدی،تربیتی اونلاندا عزیزدی.

* اوشاغا دئدیلر دانیش،دئدی جامیش.

* اوغری اؤزی ائو اولماز،ائو صاحبین ائولیخدان سالار.

* اوغری پیشیک،آغاش گؤرجه،قاچار.

* اوغلان ائوینده هش زاد یوخدی،قیز ائوینده تویدی.

* اوغلان اوشاغی تئز اومار.

* اوغلان گونده بیرآرپا بوئیر،قیز بیر بوغدا.

* اوغلان نعمتدی،قیز رحمت.

* اوغلان وئریر وئرسین،قیز وئریر وئرسین،هراعضاسین دؤز وئرسین.

* اوغورلیغین اوّلی،دوشدی آی ایشیغینا.

* اوغوللارآتانی،قیزلارآنانی،هچ گلینلر قینآنانی بینمز.

* اوقدر خوشمزه دی کی،آدام آز قالیر بارماخلاریندا یئیه.

* اوّل آللاه.

* اوّل قارداشلیغوی ثابت ایله،سونرا دده مالی ایسته.

* اوّل مچیدین ایچی،سونرا اشیگی.

* اولاجاغا چاره یوخدی.

* اولار هامسی یاندیم یاندیمدی.

* اولار هامیسی ناشیلیخداندی.

* اولان اولوب گئچیب گئدیب.

* اولسا،یاغسا،بیتسه.

* اون دنه کور قیزیم اولسا،بیرینده اونا وئرمرم.

* اوندا گؤزوم قالدی.

* اونلان بیر ترازویا گیرمه.

* اونون اؤستونده حساب گئدماخ اولماز.

* اونون ایپینون اوستونه اودون یغماغ اولماز.

* اونون دریسیده،پولدی.

* اونون دوه کینی وار.

* اونی آللاه وئریبدی.

* اونی جیبیوه قویما.

* اونیدا اوندا گؤرروخ.

* اونیدا منه چوخ گؤریسن.

* اووجومون (الیمون) ایچین ائیلمه میشدیم کی.

* الیمون ایچینّن گلیر.

* اوهه وار داغدان آشیرار،اوهه وار داغدان یندیرر.

* ای هر بیرزادا قادر آللاه.

* ایئده ده وار،جهرده ده،جهره ایئرن قهبده ده.

* ایاخدان سالدیم.

* ایاغ آلتدا قالدیخ.

* ایاغی آغیردی.

* ایاغی آلتدا اوتدولار.

* ایاغی گئچیب گوتورن قبرینه.

* ایاغی یئر توتار.

* ایاغی یونگیلدی.

* ایاغیم چاتمیر.

* ایاغینین آلتین بوشادّیلار.

* ایاغیوین آلتینا باخ.

* ایاغیوین آلتینا باخسان،بیزی گؤررسن.

* ایپ اؤزولدی،دانا قاشدی.

* ایپ گلیب دوغاناخدان گئچر.

* ایپه ساپا گتیرینجه دده م یاندی.

* ایت آغاش کولگه سینده یاتار،دئیر بس کی اؤز کولگه سیدی .

* ایت اوزی وار.

* ایت باشی آلیب آغزینا.

* ایت پوخونّان مینداردی.

* ایت پیشیگ کیمین بوغوشوللار.

* ایت قورساغی،یاغ گؤتورمز.

* ایت کیمی شوغلوذیمه دی.

* ایت کیمی،قویروخ بولور.

* ایت مصیبتینن.

* ایت هورر،کروان گئچر.

* ایت،ایتّدیغینّاندا ال چکسه،سولنماغینّان ال چکمز.

* ایتن طولا میندار اولار.

* ایتی ویریسان،یوواسینّان چیخمیر اشیگه.

* ایتین اویونون گتدی باشیما.

* ایتین ایاغینّان تیکان چخاردیر.

* ایتین قودوران یئریدی.

* ایتین کتکین ویردیم.

* ایتینن قورد قارداشدی.

* ایچریم اؤزومی یاندیریر،اشیگیم اؤزگه نی.

* ایراخ جانونّان.

* ایراخ سنّن.

* ایربیله کی آروادّان قورخوسان،آللاهدان قورخسایدون یئرین بهشتدیدی.

* ایری اوتوراخ دؤز دانیشاخ.

* ایستمینین گؤزی چیخسین.

* ایستی سوت ایچن آغیز،ایرانی پولر ایچر.

* ایستیرم،اؤز آغام اولام،اوز نوکریم.

* ایستیسن بیرکسی تانیاسان،باخ گؤر یولداشی کیمدی.

* ایش آللاهدان دؤزگلمه سه،گلمز.

* ایش ایشی گؤرستدی.

* ایش برعکس اولسا،بورنون سووی گؤزه دامار.

* ایش برکه دایاندی.

* ایش بیرسری اولار.

* ایش کیشینین جوهریدی.

* ایش گؤردیرنیندی،گؤرنین دیل.

* ایش گتیرمسه گتیرمز.

* ایشتاها دیشین آلتیندا اولار.

* ایشده دایانان آپارار.

* ایشلماغیندا گؤرمیسن،ایشلمماغیندا.

* ایشلمه سن،دیشلمه سن.

* ایشله مئیسن،یئیسن.

* ایشله منه،اؤرگش اؤزوا.

* ایشلینه هر یئر ایشدی.

* ایشممیش کفلنوبدی.

* ایشی دویونه دوشوب.

* ایشیمین،پیس وختیدی.

* ایشین اؤستی آچیلدی.

* ایشین اوّلین نه دوست گؤرسین نه دشمن.

* ایشیوین آدی ندیر.

* ایکی آروادلی کیشی،مچیدّه یاتار.

* ایکی اششکین آرپاسین بولنمز.

* ایکی اوزلی دی.

* ایکی ایاغیم واریدی،ایکی ایاغدا بورج ایلدیم،تؤ دابانا،قاشدیم.

* ایکی ایاغین گیئب بیر باشماغا.

* ایکی جوت،بیر تک.

* ایکی دانا مینلیک دانیشاندا،بیردانا بش تومنلیک آرایا گیرمز.

* ایکی قارپیزی بیرالده توتماغ اولماز.

* ایکی قیرانلغی دؤشمیر.

* ایکی گؤزین کیمی مواظیب اول.

* ایکیسی ده باتماندی.

* ایگیت امک ایتیرمز.

* ایلان اؤز یوواسینا دؤز گئدر.

* ایلان دیلی چیخارتدیم،سایمادی.

* ایلان سانجان،آلا ایپتدن قورخار.

* ایلان ویران،یاتدی،من یاتمادیم.

* ایلان یئیوب،اژدها اولوب.

* ایلانی سیداحمد الینن توتور.

* ایلانین یارپیزدان آجیغی گلر،اودا چیخار یواسینین آغزینا.

* ایلده واجب دیور.

* ایله بیل زنانه حامامیدی.

* ایله بتر،بشقابا قویمالی دیل.

* ایله بیر سؤز دی کی،پیشمیش تویوغون گولماغی گلیر.

* ایله بیردن بیره.

* ایله بیل آتدی دالینجا گلیر.

* ایله بیل آج اششک یونجیه باخیر.

* ایله بیل آغزینا قووت توکوبلر.

* ایله بیل آنادان ایندی اولموشام.

* ایله بیل آیی یه دئرمانچی دئدون.

* ایله بیل اؤلی توپراغی سپیبلر.

* ایله بیل اتین کسیللر.

* ایله بیل اششکه توتک چالیسان.

* ایله بیل الیمده دی،دئیم آلا.

* ایله بیل الینن قویوب.

* ایله بیل اوزوا خوش باخیبلار.

* ایله بیل باش آپاریر.

* ایله بیل باشون بدنؤوه آغرلیغ ایلیر.

* ایله بیل باشوین آلتیندا بیری وار.

* ایله بیل تیکان اؤسته اوتوروب.

* ایله بیل جانون قاشینر.

* ایله بیل جین دیشیگی دی.

* ایله بیل جینه بسم ادئمیسن.

* ایله بیل دارتلمامیش دنون وار.

* ایله بیل دده سین من اؤلدورمیشم.

* ایله بیل دده سینون مالیدی.

* ایله بیل دده مالیسین من یئمیشم.

* ایله بیل دنیانی وئردین بیلسینه.

* ایله بیل دوه نالبنده باخیر.

* ایله بیل سؤزی داشا دئیرم.

* ایله بیل سوت گولینده یاتمیشدیم.

* ایله بیل فلانی منی دوغوب.

* ایله بیل فیل استراغیدی.

* ایله بیل قوری بیگدی.

* ایله بیل قیریخ قوشوندی.

* ایله بیل کروانسرا قاپیسیدی.

* ایله بیل کهلیون آزیب.

* ایله بیل کی داش داشییب.

* ایله بیل کی منی آجی باهالیخدان قورتالیب.

* ایله بیل کی یاوان آش ایچیب.

* ایله بیل گؤزونده تیکاندی.

* ایله بیل من یاغلی یئمیشم،بو یاوان.

* ایله بیل ناقّا بالیخدی.

* ایله بیل ننه سینین،کبینینه یازیبلار.

* ایله بیل،بیردانا آلمانی یاری بؤلمیسن.

* ایله بیل،دلی اوتی یئمیسن.

* ایله بیل،گلین چیخاجاخ.

* ایله بیل،یومورتا یوکی آپاریر.

* ایله بیلیرعلامه دهر دی.

* ایله گئدیر،یئخیلسا مین تیکه اولار.

* ایله ویررام آدووی ترسه دئیسن.

* ایله ویررام بشیده یانیننان چیخار.

* ایله ویررام ججیمین جریلار.

* ایله یئرده یاتماز،آلتینا سو گئچه.

* ایله یاتیب،ایله بیل کاسیبین بختی یاتیب.

* ایلیگینه ایشلیوبلر.

* ایمانئوی یاندیرما.

* ایمتاحانی آغیر اولدی.

* ایمتاحانی مجّانیدی.

* اینانمیسان اؤزون،گئت،گؤر.

* ایندی اوردا،ایت یئسین تانیمیر.

* ایندی اولدوخ اؤزگه.

* ایندی دن بیرساحات سونرانی بیلماغ اولماز.

* ایندی گلدین مطلب اؤسته.

* ایندی من اؤز آدیمی اؤزگه دن سوروشورام.

* اینه سالماغا،یئر یوخدی.

* اینه کیمی،هامنی بزر،اؤزی لوت گزر .

خوجین ضرب المثلری ، خلخال ضرب المثلری، ضرب المثل تورکی ترکی،خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین

موضوع: ضرب المثل ها محلی،
برچسب ها: ضرب المثل های ترکی (بخش دوم)، خوجین ضرب المثلری، خلخال ضرب المثلری، ضرب المثل تورکی ترکی، خوجین، فین، فیین،
[ پنجشنبه 7 فروردین 1393 ] [ 09:57 ب.ظ ] [ شباهنگ ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic