تبلیغات
طبیعت زیبای بهاری خوجین

خوجین (فین) سرزمین خاطرات دوران کودکی ها - بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال

بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .عکس متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang Pics - www.shabahang-20.blogfa.com ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال
شهدای خلخال ، شهید ، جبهه و شهادت ، شهدای خوجین ، وصیت شهید ، زندگی نامه شهید ، شهیدان را شهیدان می شناسند.

شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال

شهدای خلخال ، شهید ، جبهه و شهادت ، شهدای خوجین ، وصیت شهید ، زندگی نامه شهید ، شهیدان را شهیدان می شناسند.

شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال


شهید بهبودعلی کنعانی


نام  : بهبودعلى


نام خانوادگى  :كنعانى


نام پدر :سیف‌ علی


محل تولد : روستای گورانسراب


تاریخ‌تولد  :16/02/ 1344


تاریخ شهادت  :22/12/63


عضویت : بسیجی


شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .عکس متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang Pics - www.shabahang-20.blogfa.com ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .عکس متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang Pics - www.shabahang-20.blogfa.com & shabahang20.rozblog or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .عکس متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang Pics - www.shabahang-20.blogfa.com ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


وصیت‌نامه   :


و من یهاجر فى سبیل الله یجد فى الارض مراغما كثیرا و سعة و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدركه الموت فقد وقع اجره على الله و كان الله غفورا رحیما.

كسى كه هجرت كند در راه خدا بیابد در زمین هجرتگاههاى بسیار و گشایش و كسى كه بیرون آید از خانه خویش در حالى كه هجرت كننده است به سوى خدا و پیغمبرش پس دریابدش مرگ، همانا مزدش بر خدا افتاد و خداست آمرزنده مهربان.

با حمد و سپاس به درگاه خداوند یزدان و با سلام و درود بر امام عصر مهدى(عج)تعالى و با سلام و درود بر نایب برحقش امامت امت خمینى بت شكن زمان و با سلام و درود بر شهیدان صدر اسلام تا امروز  و با سلام و درود به خانواده معظم شهدا، مجروحین و معلولین و مفقودین و اسرا و با سلام و درود بر امت حزب اللهى و همیشه در صحنه ایران .

برادران و خواهران؛ من مى خواهم چند كلمه اى با شما سخن بگویم. سخنم را موقعى آغاز مى كنم كه گلوله هاى دشمن به طرف پیكرم و قلبم شلیك مى شود و در آتش رگبار گلوله ها به پیشروى خود ادامه مى دهم ،كه تا قلب امام زمان(عج) و نایب برحقش امام امت و خانواده شهدا و اسرا و مفقودین را شاد كنم و با خون دادن در راه خدا كربلاى حسینى كه مدتها است راهش براى ما مسلمانان بسته شده باز كنیم و در كربلاى حسینى به امامت امام امت، در آنجا نماز جماعت برگزار كنیم و از كربلا به سوى قدس حركت كنیم.

برادران حزب اللهى؛ وصیتم به شما عزیزان این است كه از ولایت فقیه پشتیبانى كنید و نگذارید كه امام عزیزمان به اندازه نوك سوزن ناراحت باشد.

برادران؛ سنگرهاى برادران شهیدتان را خالى نگذارید و اسلحه خونین برادرتان را به دست بگیرید و صف به صف آماده اعزام به جبهه ها باشید، تا بتوانید با جهادتان در راه خدا و با كمك خداوند این جنگ تحمیلى را به نفع اسلام تمام كنید.

برادران عزیز؛ هر كدام كه مى توانید به جبهه بیایید و هر كدام كه نمى توانید در پشت جبهه با خلوص نیت در ادارات و ارگانها به انقلاب اسلامى ایران كمك كنید و برادران حزب اللهى؛ فعالیت تان را را در انجمن اسلامى و پایگاهها بیشتر كنید تا بتوانید با فعال كردن انجمن ها و پایگاهها مشت محكمى بر منافقان داخلى این ابوجهل هاى زمان بزنید و توطئه این منافقان را به خودشان برگردانید.

اى برادران حزب اللهى؛ مساجد را پر كنید كه چون انقلاب اسلامى ایران از مسجدها شروع شد و در مساجد به پیروزى رسید .برادران حزب اللهى وجوانان پاك را به مساجد هدایت كنید و نگذارید جوانهاى پاك به كافه ها و خیابانها كشیده شوند.

جوانان عزیز ؛كمى به خودتان بیایید و دنیا را  دو دستى نگیرید. دنیا از بین رفتنى است. تنها چیزى كه مى ماند عمل هاى شما است. به فكر آخرت خودتان باشید. من به امت حزب اللهى وصیت مى كنم كه از رهبر انقلاب امام امت و دولت اسلامى یران پشتیبانى كنید و نگذارید كه فرصت طلبان و سلطنت طلبان لیبرالها و سرمایه داران از فرصت استفاده كنند و با فرصت مناسب انقلاب  اسلامى مان را مورد تهدید قرار بدهند.

امت حزب اللهى ایران؛ درصحنه حاضر باشید نه در شعارهایتان، بلكه در عملهایتان درصحنه حاضر باشید و فقط شعار در زبانهایتان نگویید، بلكه با عملهایتان ثابت كنید كه این انقلاب شكوهمند را تا آخر نگه خواهید داشت و آن را به صاحب اصلى اش كه امام زمان(عج)  است تحویل خواهید داد.

امت حزب اللهى ایران؛ قدر جوانان حزب الله را بدانید كه امام عزیزمان درباره جوانان حزب اللهى فرموده اند «قدر این جوانان حزب اللهى را بدانید اینان هستند كه انقلاب را پاسدارى مى كنند.»

و یك وصیت به خواهران دارم. خواهران حجابهایتان را حفظ كنید . دنباله‌روى فاطمه زهرا و زینب كبرى(ع) باشید و مانند زینب شجاعت و حجاب داشته باشید . خواهرانم؛ حجاب شما به منزله جهاد شما است. ما با جانمان از این انقلاب دفاع مى كنیم و شما هم باید با حفظ حجابتان در حفظ این انقلاب كوشا باشید. در مسجدها و مراسمها و در انجمن اسلامى و در حزب جمهورى اسلامى و در نماز جمعه و جماعت ها شركت كنید و در انجمن اسلامى فعالیت بیشترى كنید و آگاهى دوستانتان را بیشتر كنید و آنها كه نسبت به انقلاب اسلامى بى تفاوت هستند، آنها را به سوى اسلام و انقلاب هدایت كنید.

چند كلمه اى مى خواهم كه با پدر و مادرم و خواهرم و برادرانم صحبت كنم. مادرم و پدرم سلام . مادر مهربان و پدر عزیزم امیدوارم كه مرا حلال كنید كه من آنطور كه باید به شما خدمت مى كردم نتوانستم. پدر و مادرم؛ اگر از من كوچكترین اذیتى و ناراحتى دیده باشید مرا ببخشید كه چون مرا دیگر در این دنیا نخواهید دید.

بیامادر حلالم كن كه عزم ترك جان دارم                    به دیدار دل افروزى عروج آسمان دارم        حلالم كن كه قصد بارگاه كبریا دارم                            گذرنامه به نقد جان درگاه خدا دارم           كنون با عزم پولادین ز جا مردانه برخیزم                         به دریاى سپاه دشمنان طوفان برانگیزم

چو شیران با گروه روبهان تیره بستیزم                             بود دستى به دامان دل آرامى درآویزم

عزیز جان من مادر، حلالم كن دم آخر                 سبو بگرفته مى خواند مرا خود ساقى كوثر «پریشانم» ز هجران هزاران لاله احمر                             مرا رخصت بفرما تا شوم قربانى رهبر

مادرجان من در این عملیات به شهادت مى رسم امیدوارم كه در مرگ من گریه نكنید چون كه اگر در مرگ من گریه كنید دشمنان اسلام شاد مى شوند.

مادرجان؛ تو مادر من هستى و مى دانم كه به من خیلى محبت دارى و اگر من شهید شدم ناراحت مى شوى چون كه دربزرگ كردن من شب را تا صبح بیدار ماندى. اما مادرجان ؛ باید تو هم مانند مادرشهدا، صبر داشته باشى و افتخار كنى كه فرزندت را بزرگ كردى و به راه راست كه همان راه انبیا و راه خداست فرستادى.

مادرجان، اگر جنازه من به دست تو نرسید، ناراحت نباش . من دوست دارم كه مفقودالاثر باشم و بدنم ذره ذره بشود كه شاید گناهانم آمرزیده شود چون كه من گناهكارم و نتوانسته ام جلوى نفسم را بگیرم و امیدوارم كه با قطعه قطعه شدن بدنم گناهانم بخشیده شود و به شهداى اسلام بپیوندم.

مادرجان؛ هر وقت كه مرا به یاد آوردى براى من گریه نكن،  بلكه براى امام حسین(ع) گریه كن و به اسراى ایران كه درزندانهاى بعث عراق مانده اند گریه كن و براى مفقودالاثرها گریه كن و براى شهداى حمله موشكى دزفول گریه كن، براى یتیمان كه پدرهایشان را از دست داده‌اند گریه كن .

مادرجان؛ تنها آرزوى من در این دنیا این بود كه به شهادت برسم. مادرجان خواهرم را نگذار گریه كند. هر وقت كه خواهرم گریه كرد به خواهرم بگو كه براى برادرت  گریه نكن ،آن به آرزویش رسید.

مادرجان؛ من در خود وظیفه دیدم كه به جبهه اعزام شوم و اسلحه خونین پسر دایى‌ام شهید محمود اصدق و دوست عزیم موسى زاده را به دست بگیرم و با بعثیان صدامى به مبارزه برخیزم.

و شما برادرانم؛ به وظایف دینى خود آشنا باشید و نمازهاى واجب را سبك مشمارید و اگر توانستید نماز شب بخوانید و ازنماینده امام و امام جمعه خلخال آیت الله یكتایى پشتیبانى كنید و بدانید كه هر كس با او دشمنى كند با پیغمبران و امامان و با خدا دشمنى كرده است و با رهبر انقلاب دشمنى كرده است و حتما سلام مرا به ایشان برسانید.

برادرانم مرا در هروآباد در كنارقبر مهدى مرجایى دفن كنید كه چون ما با هم همسنگر بودیم‌و دوست دارم كه همیشه همسنگر باشیم.

دیگر عرضى ندارم.

خداحافظ مادرم و خداحافظ پدرم و خواهرم و برادرانم.

این شعارها را ازیاد نبرید:

مرگ بر آمریكا - مرگ بر شوروى - مرگ بر منافق - مرگ بر اسرائیل.

و این شعار را سه مرتبه بگویید:

خدایا خدایا تا انقلاب مهدى خمینى را نگهدار.

بهبودعلى كنعانى                      روز شنبه 63/12/18

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .عکس متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang Pics - www.shabahang-20.blogfa.com ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال شهید بهبود علی کنعانی ، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال

شهدای خلخال ، شهید ، جبهه و شهادت ، شهدای خوجین ، وصیت شهید ، زندگی نامه شهید ، شهیدان را شهیدان می شناسند.

 ،شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء       ،شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء

 روحش شاد و راهش پر رهرو باد. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .عکس متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang Pics - www.shabahang-20.blogfa.com ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

موضوع: شهداء والا مقام خلخال،
برچسب ها: شهید بهبود علی کنعانی، بهبود علی کنعانی از شهدای والا مقام خلخال، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه،
[ یکشنبه 6 دی 1394 ] [ 09:03 ب.ظ ] [ شباهنگ ]