تبلیغات
طبیعت زیبای بهاری خوجین

خوجین (فین) سرزمین خاطرات دوران کودکی ها - اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال

اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .عکس متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang Pics - www.shabahang-20.blogfa.com ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
شهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال

شهدای خلخال ، شهید ، جبهه و شهادت ، شهدای خوجین ، وصیت شهید ، زندگی نامه شهید ، شهیدان را شهیدان می شناسند.

شهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال

شهدای خلخال ، شهید ، جبهه و شهادت ، شهدای خوجین ، وصیت شهید ، زندگی نامه شهید ، شهیدان را شهیدان می شناسند.

شهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال

شهید اسماعیل محیطی


نام  :  اسماعیل


نام خانوادگى  :  محیطى


نام پدر :   صیاداله


محل تولد : روستای کرکزلو


تاریخ‌تولد  : 02 / 09 / 1345


تاریخ شهادت  : 12 / 12 / 1362


محل شهادت : جزیره مجنونشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال

  _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .عکس متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang Pics - www.shabahang-20.blogfa.com ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .عکس متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang Pics - www.shabahang-20.blogfa.com & shabahang20.rozblog or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

شهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال

  _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .عکس متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang Pics - www.shabahang-20.blogfa.com ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


زندگینامه


شهید اسماعیل محیطی در سال 1345 در روستای كركزلو در یك خانواده مذهبی به دنیا آمد. چون وضع زندگی بسیار ساده ای داشتند با هزاران مشكل در سن 6 سالگی در مدرسه ابتدایی همین روستا به تحصیل پرداخت. كه بعد از اتمام دوره ابتدایی به مشكلات فراوان ترك تحصیل كرد . ایشان از اول كودكی چنان اخلاق و تربیت اسلامی داشت كه زبانزد همه بود.  وی دوباره به ادامه تحصیل پرداخت و تا چهارم ابتدایی تحصیل نمود ودیگر نتوانست با وضع  مشكل زندگی  درس بخواندوچون دلش برای مبارزه با كفر می تپید در سال 1361 اولین بار از طریق بسیج سپاه پاسداران خلخال عازم جبهه شد. كه حدود 11 ماه در جبهه ماند و 5 بار در عملیات های پیروزمندانه شركت كرد. وباز هم به وطن بازگشت. وقتی ایشان از جبهه آمده بودند می گفتند: می خواهم همیشه در جبهه باشم تا خون خود را به پای مكتب خونین حسین (ع) بریزم. ومی گفت: علاقه به دنیا سرچشمه تمامی گناهان است و وقتی به خانه ما می آمد فریضه دینی خود را در سر موقع انجام میداد. وحتی نماز جماعت در خانه بر پا می نمود. واكثر اوقات خود را با خواندن قرآن ومفاتیح الجنان وپیام های حضرت امام سپری میكرد.

روحش شاد وراهش مستدام باد.


شهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .عکس متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang Pics - www.shabahang-20.blogfa.com ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_


وصیت‌نامه


بسم رب الشهدا و الصدیقین و لعن الله على  المنافقین و الكفار

ان الله الشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنة یقاتلون فى سبیل الله فیقتلون و یقتلون

سلام و درود بر رهبر كبیر انقلاب اسلامى و به روان پاك شهداى انقلاب اسلامى و شهداى جنگ تحمیلى و سلام بر شهدایى كه درخت انقلاب ایران را شكوفا نموند و سلام بر لاله هاى پرپر شده ى  راه حق و سلام و درود بر ارواح مقدس هفتاد و دو شهید خصوصا آیت الله بهشتى كه با خون خود انقلاب اسلامى را شكوفا نمود و سلام بر عاشقان حسین (ع) ، حسینى كه با هفتاد و دو نفر از یاران با وفاى خود بخصوص على اصغر و على اكبر ، كه خود را فداى اسلام اصیل كردند . على اصغر كه شش ماهه تشنه لب شهید شد طفلى كه خونش باعث برقرارى حكومت الله و قرآن گردید .

اى امت شهید پرور و جوان داده ها واى منادیان راه حق ، ما درس شهادت را از حسین (ع) یاد گرفته ایم واى منافقین روبه صفت و افراد بى تفاوت این را بدانید اسلام شكست نخواهد خورد زیرا كه حسین (ع) با هفتاد و دو تن در مقابل یزید و یزیدیان ایستاد و عاشقانه شهید شد و خونش كفر را رسوا كرد . من بعنوان یك بسیجى راه خدا از عموم مردم عزیز خواهش مى كنم جبهه ها را خالى نگذارید ، بروید تا اسلام به تمام نقاط جهان و به گوش ملتهاى مظلوم برسد ، تا مظلومینى كه در زیر ظلم ابرقدرتها قرار گرفته اند نجات پیدا كنند . اگر مردم جبهه را خالى نگذارند قرآن و اسلام و نوامیس و خاك وطن ایران اسلامى محفوظ مى ماند . و این را بدانید كه انسان در جبهه خالص مى شود و مثل اینكه دوباره به دنیا مى آید . اى مردم آیا احساس مى كنید كه برادران شما در جبهه تشنه لب شهید مى شوند آیا احساس مى كنید كه شهر مقاوم خونین شهر ، و دزفول چگونه بر سر مردم بى گناه مى ریزد و هر روز چندین شهید مثل على اصغر شهید مى شوند . باید اینها را درك كنید و اسلام را تنها نگذارید و امام را تنها نگذارید .

اى مردم شهید پرور ایران روزى نباشد كه مثل مردم كوفه باشید . وصیت تمام شهدا این است كه امام را تنها نگذارید . امام یك نعمت بزرگى است كه باید از آن پشتیبانى كامل كنید . تا ظهور امام عصر ، گوش به نداى این حسین زمان دهید زیراكه هدف امام هدف انبیا است ، سخن امام سخن پیامبر اسلام است . و یك جمله كوتاه به پدر زحمت كشم و مادر داغدیده ام :

پدرجان از سرزمین خونین اسلام مرا بپذیر و امیدوارم مرا حلال كنى . و اى مادر داغدیده ام كه مرا شیر دادى و مرا بزرگم كرده اى ، سلام خود را به شما مى رسانم و امیدوارم مرا حلال كنید . زیراكه من نتوانسته ام به شما خدمت كنم و بجز زحمت هیچ كارى براى شما نداشته ام . امیدوارم مرا حلال كنید .

و اما اى برادرانم ، من كه نتوانسته ام عوض خدمت شما را جبران كنم و همیشه زحمت مرا كشیده اید ، امیدوارم حلالم كنید . اى برادرانم سلام خالصانه خود را به شما مى رسانم و امیدوارم سلاح افتاده را روى زمین نگذارید و راهم را ادامه دهید .

اى مادرم چند بیت شعرى برایت مى خوانم :

بازآ ، بازآ ، هر آنچه هستى بازآ         گر كافر و  بت پرستى بازآ

این درگه ما درگه نومیدى نیست         صد بار اگر توبه شكستى بازآ

و اى مادرجان سلام . و درود بر شما كه مرا به انقلاب اسلامى تحویل دادى . مادر جان براى من گریه نكنید ، زیراكه من به خاطر اسلام و خدا شهید شدم . من با قلب پاك و روشن و با چشم باز و با عقل كامل اسلام را درك كردم و شهید شدم مى دانستم كه شهید شدن در راه اسلام براى خداست و براى من افتخار بود كه در راه اسلام و قرآن شهید شوم . مادرجان اى كاش در موقع شهید شدنم بر سرم بودى تا لحظه شهادتم را مى دیدى و آن وقت هیچ ناراحت نمى شدى .

مادرجان چه باشد كه فداى قدم دوست كنم          این متاعى است كه هر بى سر و پایى دارد

در بیابان گر بشوق كعبه خواهى ز قدم               سرزنشها گر كند خار مغیلان غم مخور

و اما اى پدر جانم شعرى برایتان :

كنون هر ساعتى غم پیش دادم              كه روز واپسین در پیش دادم

در آن ساعت خدایا ، یار نى ده             زغفلت بنده را بیدار نى ده

در آن ساعت زشیطانم نگه دار             به لطف نور ایمانم نگه دار

چو جان من رسد در نزع برلب             فرو مگذار دستم گیر یارب

چون در جانم نماند ز آن لقا هوش       تو در جانم نكنى نامت فراموش

پدرجان من به شما وصیت كرده بودم كه مرا در كرگزلو ، زمین معروف به خرمن آلتى دفن كنید در كنار مزار برادر شهید قنبر ابراهیمى مزارم را قرار دهید . پدر جان اگر به خلخال آمدید باز هم اگر امكان باشد مرا در كرگزلو دفن كنید و اگر در خلخال هستید در خلخال دفن كنید . و دیگر توصیه ام این است كه جبهه ها را خالى نگذارید و برادران كوچكم را جهت ادامه دادن راه شهدا تربیت كنید . امیدوارم به این وصیتها عمل كنید . اى مردم بروید به جبهه تا اسلام به پیروزى كامل برسد . اى امت شهید پرور خلخال و اى كسانى كه مرا مى شناسید امیدوارم مرا حلال كنید .

والسلام 62/11/27

داوطلب فى سبیل الله ، اسماعیل محیطى

 

بسم رب الشهدا و الصدیقین

مكتبى كه شهادت دارد اسارت ندارد .        امام خمینى (ره)

آرى وقتى كه آخرالزمان فرا مى رسد شهادت بهترین جوانان امتم را گلچین مى كند .  رسول اكرم (ص)

اى هم وطن ، اى همشهرى عزیز ، اى دوست و اى آشنا سلام گرم مرا از قلب پاك و خط سرخ شهدا بپذیرید . پیام من این است كه ، اى هم سنگر (محصل) ، اى كشاورز و ... امیدوارم راه شهیدان ، راه توحید انقلاب اسلامى را به رهبرى امام امت و سرور بزرگ شهیدان حسین بن على (ع) ادامه بدهید . و شما را قسم به خدا امام را دعا كنید و براى برقرارى عدل و حق ، قیام كنید و هرگز زیر بار ذلت نروید و مستضعفین را یارى نمایید و جبهه را یارى دهید ، انشاء الله .

پیام من به مسئولین این است : شما را قسم به الله مثل على حق مستضعفین را با تمام قدرت از گلوى خانها و ظالمین بگیرید .

پیام دیگرم به پدر و مادرم این است : اى مادر عزیز شما مرا در تنگ و تاریكى بزرگ كردى و با نان خشك در یك خانه فقیرانه و چوپانى مرا مثل یك قربانى پروراندى و در راه اسلام و قرآن به جبهه فرستادى تا به آرزوى خود برسم . اگر شهید شدم مرا حلال كن ، زیرا نتوانستم زحمات تو را جبران نمایم . و اى پدر عزیزم مرا حلال كن زیرا كه تو با چوپانى مرا در راه اسلام بزرگ كردى و از من هیچ بهره اى نبردى و این به همان گلى مى ماند كه در موقع عطر ، آفات زند . آرى پدرم هرگز با خانها و ظالمین سازش نكن و طرفدار حق باش زیرا امرى كه در راه خدا باشد شكست ندارد . و پیام دیگرم به برادرانم این است : اى برادران كوچكم و شیرخواران شما به منزله تازه گلى هستید كه در گلستان اسلام روییده اید شخصیت و انسانیت خود را با اهداف مقدس اسلام برآورده سازید .

شعر براى مادرم :

هر كجا باشد آرزوى خمینى دارد       آرزوى وطن دارد

مادرجان آرزو داشتم بیایم اگر نیامدم مرا ببخشید و زیاد برایم گریه نكنید و اسلام را یارى دهید . اگر شهید شدم ، به آرزویم رسیدم  .

والسلام على عباد الله الصالحین

الحقیر اسماعیل محیطى

61/6/13

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .عکس متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang Pics - www.shabahang-20.blogfa.com ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

شهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخالشهید اسماعیل محیطی ، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال ، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء خلخال

شهدای خلخال ، شهید ، جبهه و شهادت ، شهدای خوجین ، وصیت شهید ، زندگی نامه شهید ، شهیدان را شهیدان می شناسند.

 ،شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء       ،شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال ، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه، شهدای گمنام، شهدای گمنام خلخال، شهید و شهادت،موزه شهداء

 روحش شاد و راهش پر رهرو باد. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̡̡̡͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید . تصاویر متحرک شباهنگ .عکس متحرک . تصاویر متحرک . تصویر متحرک shabahang Pics - www.shabahang-20.blogfa.com ; shabahang20. or mihanblog. or لیموبلاگ .or ... .com. ir-_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡;͡͡͡ ;͡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

موضوع: شهداء والا مقام خلخال،
برچسب ها: شهید اسماعیل محیطی، اسماعیل محیطی از شهدای والا مقام خلخال، شهدای شاهرود خلخال، شهدای خلخال، شهدای روستاهای خلخال، شهدای خوجین، شهدای خلخال و حومه،
[ شنبه 5 دی 1394 ] [ 04:33 ب.ظ ] [ شباهنگ ]