طبیعت زیبای بهاری خوجین

خوجین (فین) سرزمین خاطرات دوران کودکی ها - روستا های خلخال و خلخال در سایت ها و وبلاگها

روستا های خلخال و خلخال در سایت ها و وبلاگها


مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال


آب و هوای خلخال            http://www.foreca.com/Iran/Khalkhal


 

اسامی سایت ها و وبلاگهای روستاهای بخش مرکزی خلخال 1

ردیف

عنوان سایت یا وبلاگ

آدرس سایت

نام مدیر

1

روستای خوجین

www.khujin.mihanblog.com

شباهنگ

2

زاویه سادات (3) www.zavyesadat.blogfa.com

سید قدیر غنی زاده

3

روستای زاویه سادات (2) khalkhalzavieh.persianblog.irزاویه سادات

4

روستای زاویه سادات (!) zaviehsadat.persianblog.ir

 زاویه سادات

5

روستای مجره

mejare.persianblog.ir

عظیمی

6

روستای طولش(هیئت علی اصغر)www.hazrataliasghar.parsiblog.com

محمد جواد مرادی

7

روستای گورانسراب

http://www.guransarab.blogfa.com

مهدی نظری

8

روستای اندبیل andabil20.blogfa.com گروه نی

9

روستای اندبیل
andabil2.blogfa.com


10
11
12
13
14
15
 


اسامی سایت ها و وبلاگهای روستاهای بخش شاهرود خلخال 1

ردیف

عنوان سایت یا وبلاگ

آدرس سایت

نام مدیر

1

روستای شال

www.shalejan.blogfa.com

شالجان

2

روستای طارم دشت www.taram2020.blogfa.com

طهارمی

3

روستای کهل

  کهلی

4

روستای دیلمه ده
رضا طاهری

5

روستای دیز www.diz2012.blogfa.comکمیل روشنی

6

روستای دیز (2)www.mahdiroshani75.blogfa.com

کمیل

7

روستای درو

www.dravjan.ir

مهدی ویسانیان

8

روستای دیز(3)

www.diz.blogsky.com کمیل

9

کلور http://www.afshinhaddad.blogfa.comافشین حداد کلور

10

روستای تیل

hasantli.blogfa.com
حسن ولادی

11

روستای اسکستان
http://askestan.mihanblog.com/ محمد رضا شهریاری

12

روستای کرین (3) 
www.karin-mousavi.persianblog.ir
 سید تقی موسوی

13

روستای اسبو
www.asbo.blogfa.com
یعقوبعلی ملکی 

14

روستای اسبو (2) 
www.asbu.blogfa.com
مجید قلی پور

15

لردی های مقیم رشت
http://www.ghasemmodarn.blogfa.com/

قاسم طهمورسیاسامی سایت ها و وبلاگهای روستاهای بخش شاهرود خلخال 2

ردیف

عنوان سایت یا وبلاگ

آدرس سایت

نام مدیر

1

روستای ماجلانwww.majelan-khalkhal.blogfa.comعلی محرابی

2

روستای خمسwww.khemeskandim.blogfa.comرمضان عطایی

3


 

45
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

اسامی سایت ها و وبلاگهای روستاهای بخش خورش رستم خلخال 1

ردیف

عنوان سایت یا وبلاگ

آدرس سایت

نام مدیر

1

روستای منامن

www.manaman.ir

مرتضی غلامی منامن

2

هشتجین hashjin.com


3

روستای طویستان

  علی

4

روستای کجل www.kejal.blogfa.com

 فرجی

5

روستای دمدول

www.damdol.blogfa.com

ماندگار

6

روستای کزجhttp://www.kazaj.ir


7

روستای نوده

http://www.nodehim.blogfa.com/

بدری

8

روستای دمدل
http://www.damdol.blogfa.com
ماندگار

9

روستای پیریکلی
www.piriklimaral.persianblog.ir

پیریکلی مارال

10

روستای اسمرود

www.aftabasmarod.ir
محمد ولی سهرابی

11

روستای نمهیل
http://nemehilim.blogfa.com/
مجید اکبری

12

آهو،سجهرود،سفیدآب
http://parasas.blogfa.com/
پاراسس

13
14
15
 


اسامی سایت ها و وبلاگهای روستاهای کیوی 1

ردیف

عنوان سایت یا وبلاگ

آدرس سایت

نام مدیر

1

روستای ناطور

http://pirabas.blogfa.com/

علی جعفری افشار

2

روستای مشکول
http://mashkool-kosar.blogfa.com

عاشور حیدر پور

3

فیروز آباد

http://www.feroz.blogfa.com/

حمیدی 

4

روستای زرج آباد

http://zarajcity.blogfa.com/

جواد میرزایی

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال

 مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال

بخش مرکزی

ردیف

عنوان سایت یا وبلاگ

آدرس

نام مدیر

1

آلهاشم

http://asefrazavi.persianblog.ir

رضوی

2

بلیل

http://belel.blogfa.com

ع - نورعلیزاده

3

طولاش

http://www.rostayetolash.blogfa.com

حسین طولاشی

4

خمس
  کندی

http://khemeskandim.blogfa.com

رمضان عطایی

یاشیل
  خمس

http://www.mehdizadeh.blogsky.com

مهدیزاده

5

پیریک

http://pirikli.persianblog.ir

http://pirik.blogfa.com

http://www.pirikli.com

 

6

وطن
  گورانسراب

http://www.guransarab.blogfa.com

مهدی نظری

7

گورانسراب

http://yogoransarab.blogfa.com

 

8

گورانسراب

http://guransarab.photoposts.org

 

9

خوجین

http://www.khujin.blogfa.com

شباهنگ

http://www.khujin.mihanblog.com


10

اندبیل

http://www.andabil2.blogfa.com

سعید

http://khanandabil.com

دهیاری اندبیل

http://neygroup.blogfa.com

گروه نی

 

بخش شاهرود

ردیف

عنوان سایت یا وبلاگ

آدرس

نام مدیر

 

روستای
  ماجلان

http://majelan-khalkhal.blogfa.com

علی
  محرابی ماجلان

 

درو

http://baharederav.blogfa.com

مهدی
  ویسانیان

 

خانقاجان

http://khanghahkh.blogfa.com

خانقاجان

 

تیل

http://hasantli.blogfa.com

حسین
  ولادی

 

گندم
  آباد

http://www.noroozi2020.blogfa.com

جواد
  نوروزی

 

میانرودان

http://mianrodan.blogfa.com

محمد
  اعزازی

 

لرد

http://lordiran.blogfa.com

کامران
  ناصری

 

بخش خورش رستم

ردیف

عنوان سایت یا وبلاگ

آدرس

نام مدیر

1

سایت
  هشتجین

http://www.hashjin.com

سید عادل یعقوبی

2

نوده

http://www.nodehim.blogfa.com

ن بدری

3

شمس
  آباد

http://shamsabad.blogfa.com

رضا امینی

طبیعت
  شمس آباد

http://www.tabiat-shamsabad.blogfa.com

سبحان قدسی

4

کجل

http://www.kejal.blogfa.com

فرجی

5

کزج

http://www.kazaj.com

علیرضا نعمتی

6

هشی

http://heshi.mihanblog.com

 

7

سوسهاب

http://susahab.blogfa.com

 

8

چنارلیق

http://habibashkani.blogfa.com

حبیب اشکانی

9

نمهیل

http://nemehilim.blogfa.com

برادران اکبری

10

کرین

http://karinvillage.blogfa.com

وحی صابر

11

طویستان

http://www.tuyestan.sub.ir

محسن

12

نساز

http://nesaz.blogfa.com

قاسمی

13

کیوی
  زاویه

http://zeyvehashjin.blogfa.com

مهدی درخشان

14

هشتجین
  زرجه

http://hashjinkarami.blogfa.com

علی کرمی

15

منامن

www.manamanm.com
  www.manaman.ir
 

مرتضی غلامی منامن

http://manaman.net
  و http://tak3da.in

رضا طاهری منامن

http://www.kandim.mihanblog.com

سرخوش غلامی منامن

http://meysambeyk.persianblog.ir 

اسماعیل حکمتی منامن

http://manamaniha.persianblog.ir

ساعد شاد منامن

http://www.madadjoo.blogfa.com

علیرضا قهرمانی منامن

http://manamantak.blogfa.com
 

التماس یوسفی

 

hTtp://bachehdabestani.persianblog.ir 

فرزین رحیمی

19

سجهرود

http://sejahrood.blogfa.com

یاشار نظمی

تاریخ کاغذکنان به مدیریت عسگر علیائی کلیان(یاشیل)

 http://kagizkunanintarixi.blogfa.com 

طارم

ردیف

عنوان سایت یا وبلاگ

آدرس

نام مدیر

1

درام

http://daram.blogfa.com

 

2

روستای شیت طارم

http://shitetarom.ir

 

3

روستای گمش آباد

http://ghomoshabad.blogfa.com

حیدری

4

روستای ونونان

http://vanoonan.persianblog.ir

انصاری

5

روستای خوئین

http://www.khuein.blogfa.com

 

 مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال

موضوع: روستاهای خلخال، عکس (روستاهای خلخال)،
[ پنجشنبه 29 دی 1390 ] [ 01:07 ق.ظ ] [ شباهنگ ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic