طبیعت زیبای بهاری خوجین

خوجین (فین) سرزمین خاطرات دوران کودکی ها - استاد دانشمند آرین قلی پور از مشاهیر پر افتخار معاصر خوجین و خلخال بخش دوم

استاد دانشمند آرین قلی پور از مشاهیر پر افتخار معاصر خوجین و خلخال بخش دوم

 بخش دوم

کوه ازناو ، کوه مالان،  کوه نصیر (نصیرداغی)،  کوه قوروقچی (قوروخچی داغی) ، کوه دکل (دکل داغی) ،کوه میرزا (میرزا داغی)،  ممیش خان داغی ،  گوده ولی داغی ، داغ سکی،  سولدور داغی

کوه ازناو ، کوه مالان،  کوه نصیر (نصیرداغی)،  کوه قوروقچی (قوروخچی داغی) ، کوه دکل (دکل داغی) ،کوه میرزا (میرزا داغی)،  ممیش خان داغی ،  گوده ولی داغی ، داغ سکی،  سولدور داغی


کارگاهها و مشاوره
برگزاری بیش از 1000 ساعت کارگاه آموزشی و ارائه بیش از6000 ساعت مشاوره در زمینه های

مدیریت منابع انسانی، رفتارهای سازمانی و جامعه شناسی سازمانها برای سازمانهای:
1.     شرکت بورس اوراق بهادار تهران
2.     شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی
1.     مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
2.     به پخش(توسعه صنایع بهشهر)
3.     شرکت ایتوک ایران(EPC)
4.     شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
5.     صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
6.     بانک ملی ایران
7.     بانک صادرات
8.     بانک ملت
9.     بانک اقتصاد نوین
10.بانک پاسارگاد
11.بانک رفاه
12.بانک سینا
13.وزارت نیرو – مدیران برق منطقه ای ستاد و تهران
14.شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
15.داروسازی سبحان
16.وزارت کار و امور اجتماعی
17.منطقه آزاد ارس
18.موسسه دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
19.سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
20.شرکت راهبران پتروشیمی
21.شرکت سرمایه گذاری البرز
22.اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شمال، جنوب، مرکز، رودهن، دماوند، فیروزکوه، اهواز،
شوشتر، دزفول، اندیمشک، همدان، خرم آباد، بروجرد، رشت، لاهیجان، قائم شهر، ساری،
محمودآباد، کاشان، گرمسار، سمنان.

عناوین کارگاههای آموزشی و سمینارها:


·     دوره آموزشی ارتباطات موثر و هوش غیر کلامی – مدت دوره: 8 ساعت، مخاطبین:
مدیران یا کارشناسان، هدف: آشناسازی مخاطبین با فنون ارتباطی به منظور اقناع کارکنان و مشتربان.
سرفصل: ( ضرورت ارتباطات موثر، روش های صحیح ارتباطات، تفاوتهای ارتباطی در مشتریان زن و مرد،
سبکهای ارتباطی، سبکهای شنود، نقش ارتباطات غیر کلامی در مذاکرات، نقش گوش دادن موثر و
همدلی در حل تعارضات کاری، ارتباطات و شایعات).
·     مدیریت انگیزش و نگرش کارکنان – مدت دوره: 8 ساعت، مخاطبین: مدیران، هدف:
آشناسازی مخاطبین فنون انگیزش کارکنان. سرفصل: ( تئوریهای انگیزش، مدل شبدری، گرید
شغلی، گرید شخصی، گرید عملکردی، بهره وری ایرانی، انگیزه نسل جدید).
·     شخصیت شناسی – مدت دوره: 8 ساعت، مخاطبین: مدیران یا کارشناسان، هدف:
آشناسازی مخاطبین با تحلیل شخصیت. سرفصل: ( تئوریهای شخصیت، تست شخصیت، شخصیت
و عملکرد، تناسب سه گانه).
·     مدیریت استرس و احساسات – مدت دوره: 8 ساعت، مخاطبین: مدیران یا کارشناسان،
هدف: آشناسازی مخاطبین با فنون مدیریت استرس و مدیریت احساسات. سرفصل: ( تئوریهای
استرس، راهکارهای کاهش استرس، استرس و عملکرد، ناهمسانی احساسی، نفوذ با مدیریت
موثر احساسی، احساسات و عملکرد).
·        نفوذ نرم در کارکنان و مشتریان – مدت دوره: 8 ساعت، مخاطبین: مدیران یا کارشناسان،
هدف: آشناسازی مخاطبین با فنون نفوذ و قدرت. سرفصل: ( تئوریهای نفوذ، راهکارهای نفوذ در دیگران،
نفوذ و فرهنگ).
·     مدیریت فرهنگ سازمانی – مدت دوره: 8 ساعت، مخاطبین: مدیران ارشد، هدف: آشناسازی
مخاطبین با فنون مدیریت و شکل دهی فرهنگ. سرفصل: ( تئوریهای فرهنگ، راهکارهای مدیریت فرهنگ
در ایران).
·        تیم سازی و کار تیمی – مدت دوره: 8 ساعت، مخاطبین: مدیران یا کارشناسان، هدف:
آشناسازی مخاطبین با فنون کار گروهی و مدیریت موثر تیم. سرفصل: ( تیم سازی، تیم بازی، تیم کاری
در ایران).
·     مدیریت انسانهای بدقلق – مدت دوره: 8 ساعت، مخاطبین: مدیران یا کارشناسان، هدف:
آشناسازی مخاطبین با فنون مدیریت انسانهای دردسرساز و مشکل آفرین. سرفصل: ( انواع افراد
مشکل زا، راهکارهای افراد مشکل زا در ایران).
·        مدیریت مذاکرات موفق – مدت دوره: 8 ساعت، مخاطبین: مدیران یا کارشناسان، هدف:
آشناسازی مخاطبین با فنون مدیریت مذاکرات موفق. سرفصل: ( رویکردهای مذاکره، راهکارهای مدیریت
موثر مذاکره در ایران).
·     مدیریت موثر منابع انسانی – مدت دوره: 8 ساعت، مخاطبین: مدیران یا کارشناسان، هدف:
آشناسازی مخاطبین با فنون جدید مدیریت منابع انسانی. سرفصل: ( انتخاب استراتژیک برای مشاغل
استراتژیک، ارزیابی استراتژیک، نگهداری موثر در ایران).

داوری مقالات
مجله دانش مدیریت                                       103 مقاله             دانشگاه تهران
فصلنامه علوم مدیریت ایران                            24 مقاله                 انجمن مدیریت ایران
مجله مدرس                                                 2 مقاله               دانشگاه تربیت مدرس
مجله توسعه کارآفرینی                                    8  مقاله              دانشگاه تهران
مجله فرهنگ مدیریت                                      1  مقاله              دانشگاه تهران
مجله مطالعات زنان                                        2 مقاله                دانشگاه الزهرا
مجله زنان                                                   2 مقاله                انجمن ایرانی مطالعات زنان
مجله دانشور                                                9  مقاله             دانشگاه شاهد
مجله پیام مدیریت                                          2 مقاله              دانشگاه شهید بهشتی
مجله کاوشهای مدیریت                                   2 مقاله             دانشگاه یزد
مجله پژوهشهای مدیریت                                 1 مقاله              دانشگاه یزد
مجله علوم اداری و اقتصاد                                1  مقاله             دانشگاه اصفهان
مجله تحقیقات اقتصادی                                   1  مقاله             دانشگاه تهران
بیست و ششمین كنفرانس برق                        1  مقاله             پژوهشگاه نیرو
هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت                17  مقاله            دانشگاه صنعتی شریف و انجمن علوم مدیریت ایران
هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت             12  مقاله               دانشگاه صنعتی شریف و انجمن
علوم مدیریت ایران
ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت             15  مقاله               دانشگاه صنعتی شریف و انجمن علوم مدیریت ایران
سومین کنفرانس ملی نظارت کارآمد              6 مقاله                 دانشگاه تهران و سازمان بازرسی
کل کشور
اولین همایش توسعه استان مازندران                15 مقاله                دانشگاه تهران و سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور
جمع       215 مقاله
پایان نامه ها
دکتری:
راهنما
1.                    1390: شایستگی مدیران منابع انسانی بر اساس سیاستهای كلی نظام اداری، آقای یحیی توماج. دانشگاه تهران.

2.                    1390: تبیین كارآفرینی در سایتهای باستانشناختی : کارآفرینی در تخت جمشید، آقای بهروز افخمی. دانشگاه تهران.
3.                    1390: رسانه ها و نهادینه كردن سیاستهای كلی نظام اداری ، آقای جاوید ایمانی. دانشگاه تهران.
4.                    1387: بررسی تجاری سازی دارویی، آقای اكبری راد؛ دانشگاه شهید بهشتی.
5.                    1389:  بررسی اثرات دولت الكترونیك ، آقای علی پیران نژاد. دانشگاه تهران.
6.                    1389: بررسی مدیریت استعدادها، آقای رضا طهماسبی. دانشگاه تهران.
7.                    1387: بررسی پیامدهای تجاری سازی آموزش عالی، خانم بدری عباسی. دانشگاه تهران.

مشاور
8.                    1389: تبیین مفهوم شایستگیها در فرماندهان شهید؛ آقای عباسی. دانشگاه تهران.
9.                    1389: گونه شناسی ارزشهای مدیران منابع انسانی؛ آقای حسن زاده، پردیس قم. دانشگاه تهران.
10.                 1389: تبیین مفهوم عدالت زبانی در سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ آقای عبدالله بیچرانلو. دانشگاه تهران.
11.                 1387: رفتار و خط مشی گذاری تجاری، آقای مهدی نداف؛ دانشگاه تهران.
12.                 1387: فرهنگ و تعمیرات و نگهداری، آقای خدابخشی؛ دانشگاه تهران.
13.                 1387: مدیریت رسانه های جمعی، آقای رضا منصوریان؛ دانشگاه تهران.
14.                 1387: نهادی کردن تولید علم از طریق رسانه های جمعی، آقای حسین اسلامی؛ دانشگاه      تهران.
15.                 1386: نهادی کردن برنامه های استراتژیک از طریق رسانه های جمعی: چشم انداز بیست
ساله ایران، آقای طاهر روشندل اربطانی؛ دانشگاه تهران.
16.                 1386: نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی، آقای غلامرضا
مجردی؛ دانشگاه شیراز.

داور

17.                 1390: جانشین پروری كارآفرینان، آقای صامعی؛ دانشگاه صنعتی شریف.
18.                 1390: رهبری اشتراكی در هیات مدیره شركتهای همكاران سیستم، آقای كاظمی؛
دانشگاه صنعتی شریف.
19.                 1389: معماری منابع انسانی، آقای قاسمی؛ دانشگاه علامه طباطبائی.
20.                 1389: از خود بیگانگی در داشگاه پیام نور؛ آقای الوداری، دانشگاه تهران.
21.                 1389: انگیزه نوآوری در صنعت، آقای حسین رضازاده مهریزی؛ دانشگاه صنعتی شریف.
22.                 1389: گونه شناسی رفتارهای دولت افقی، طیبه نیک رفتار؛ دانشگاه تهران پردیس قم.
دانشگاه تهران.

کارشناسی ارشد:
راهنما

1.                    : مدل شایستگی وزرا. خانم ندا محمد اسماعیلی؛ دانشگاه تهران.
2.                    1389: مدل توسعه معنوی دانشجویان مدیریت. آقای رحمان غفاری؛ دانشگاه تهران.
3.                    1389: مدل حسابرسی منابع انسانی. آقای  بهرام جهانگیری شیویاری؛ دانشگاه تهران.
4.                    1389: عملکرد مالی و معنویت. خانم گیتا عباسی؛ دانشگاه تهران.
5.                    1389: مدیریت عملکرد کارکنان در شرکتهای اصل 44. خانم شیوا زند وکیلی؛ دانشگاه تهران.
6.                    1389: توانمندسازی زنان. خانم نجمه شیخ الاسلام؛ دانشگاه تهران.
7.                    1389: شهر یادگیرنده. خانم سوده بیات؛ دانشگاه تهران.
8.                    1389: تصویر شهر. خانم الهه پیدایش؛ دانشگاه تهران.
9.                    1389: طراحی سیستم  بازخور.  خانم سارا سام خانی؛ دانشگاه تهران.
10.                 1389: شخصیت و مسیر شغلی. خانم شیرین نوایی؛ دانشگاه تهران.
11.                 1389: تجاری سازی در دانشکده های مدیریت. خانم حکیمه حسنقلی پور؛ دانشگاه تهران.
12.                 1389: تحلیل لبه تاریک جانشین پروری، خانم فرشته طباطبائی مقدم؛ دانشگاه تهران.
13.                 1388: شناسایی شایستگی در بسیج دانشجویی، آقای مهدی شاه آبادی؛ دانشگاه تهران.
14.                 1388: تحلیل میدان نیرو در جانشین پروری، آقای مهدی سبکرو؛ دانشگاه تهران.
15.                 1388: شناسایی عوامل فساد در شهرداری، خانم مریم احمدی؛ پردیس قم دانشگاه تهران.
16.                 1388: خودشیفتگی سازمانی، آقای عباس خزائی؛ پردیس قم دانشگاه تهران.
17.                 1388: اثر بخشی اتاق فکر، آقای میثم قاسمی؛ پردیس قم دانشگاه تهران.
18.                 1388: اثر سرمایه اجتماعی سازمانی بر تصویر سازمانی، آقای سید علی رضا نقوی؛
دانشگاه تهران.
19.                 1388: اثر قومیت بر منتورینگ، خانم ندا دهقانی؛ دانشگاه تهران.
20.                 1388: تحلیل کیفی درباره عوامل احتمالی شیوع پدیده فساد در ساختار نیروی انتظامی،
رضا استادی؛ دانشگاه تهران.
21.                 1387:  بررسی نقش باورهای مذهبی در شروع یک کسب و کار جدید، آقای امیرحسین
ملکی؛ دانشگاه تهران.
22.                 1388: بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی، خانم روجا امینی نژاد؛ دانشگاه تهران.
23.                 1387: بررسی اثرات هویت سازمانی بر رفتار های شهروندی و ضد شهروندی، خانم فرشته
محمدی؛ دانشگاه تهران.
24.                 1387: تبیین اثرات خودشیفتگی اساتید بر رتبه بندی دانشگاهها ، خانم سمیرا فاخری؛
پردیس قم دانشگاه تهران.
25.                 1387: بررسی اثر منسانی، آقای عباس نیک نژاد؛ دانشگاه تهران.
26.                 1387: بررسی خودباوری ملی، آقای حمزه خواستار؛ دانشگاه تهران.
27.                 1387: بررسی رهبری خادم و اعتماد و توانمند سازی، آقای محمود حضرتی؛ دانشگاه تهران.
28.                 1387: بررسی علل رفتارهای ضد شهروندی در جهاد دانشگاهی، آقای مجید سعیدی نژاد؛
دانشگاه تهران.
29.                 1387: طراحی مدلی برای مدیریت تولید علم در راستای جنبش نرم افزاری، خانم اکرم ا
براهیمی؛ دانشگاه تهران.
30.                 1386: بررسی تاثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی  در سازمان های دولتی،
آقای رضا طهماسبی؛ دانشگاه تهران.
31.                 1386: بررسی اثرات هوش چندگانه مدیران(عاطفی، معنوی و فرهنگی) بر توانمندسازی
کارکنان، آقای محمد رضوی؛ دانشگاه تهران.
32.                 1386: ارائه مدلی برای توانمندسازی اعضای هیأت علمی در سیستم دانشگاه، خانم
فائزه قلیچی؛ دانشگاه امام حسین.
33.                 1386: طراحی مدلی برای توانمند سازی شهروندان، خانم اشرف رحیمیان؛ دانشگاه تهران.
34.                 1386: بررسی اثرات معنویت کاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی، آقای مهدی فتاحی؛
دانشگاه تهران.
35.                 1385: بررسی عوامل موثر بر حفظ کارکنان توانمند در صنایعHigh Tech ، آقای محمد وکیلی؛
دانشگاه صنعتی شریف.
36.                 1385: بررسی اثرات اقدامات مدیریت منابع انسانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی، آقای
اصغر عباسپور؛ دانشگاه تهران.
37.                 1385: بررسی همراستایی بین استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی، آقای
محمد مهدی فراحی؛ دانشگاه تهران.

مشاور
38.                 1389: خانم ثلاث؛ دانشگاه تهران.
39.                 1389: خانم بیزه؛ دانشگاه تهران.
40.                 1389: خانم حیدری؛ دانشگاه تهران.
41.                 1389: آقای تاج؛ دانشگاه تهران.
42.                 1389: بودجه بندی و عدالت قومی.
43.                 1389:کارآفرینی اجتماعی. ناهید ژوان ؛ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
44.                 1389:کارآفرینی اجتماعی. فریناز فتحی ؛ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
45.                 1389:مدیریت منابع انسانی الکترونیک. سپیده محمدپور ؛ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
46.                 1389:کارآفرینی اجتماعی. فاطمه بازیار ؛ دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
47.                 1388: خشونت زبانی، خانم نفیسه طوسی؛ دانشگاه تهران.
48.                 1388: فقر شهری، خانم مونا کریمی؛ دانشگاه تهران.
49.                 1388: رفتارهای ترافیکی، خانم بیگ رسولی؛ دانشگاه تهران.
1.                    : شورای محله، خانم بهاره مختاری؛ دانشگاه تهران.
2.                    1388: بررسی نقش عدالت در بقا و فروپاشی مدیریت دولتها:مطالعه موردی دولت
هخامنشیان، آقای کلهریان؛ دانشگاه تهران.
3.                    1388: طراحی مدلی برای مدیریت انرژی، آقای علی اسدیان؛ دانشگاه تهران.
4.                    1387:  تبیین ریشه کنی فقر با استراتژی تصویر پردازی، آقای نجاتی آجی بیشه؛
دانشگاه تهران.
5.                    1387: آرمانهای مدیریتی مدیران شهید، خانم طاهره علیدادی؛ دانشگاه تهران.
6.                    1387: ارائه راهکارهایی برای تقویت هوش فرهنگی مدیران دولتی، خانم میترا آل آقا؛
دانشگاه تهران.
7.                    1387: کارآفرینی دانشگاهی، خانم سمیرا ندیر خانلو؛ دانشگاه تهران.
8.                    1387: اثرات مهارتهای زبانی بر ارتقا، خانم بهاره واثق؛ دانشگاه تهران.
9.                    1387: مدلسازی شهر الکترونیک، خانم منا زهتابی؛ دانشگاه تهران.
10.                 1387: بررسی اثرات Mentoring، خانم سمیرا اسمعیلی شهمیرزادی؛ دانشگاه تهران.
11.                 1387: بررسی اثرات حقوق شهروندی بر شفافیت شهرداری تهران، خانم حوریه باغستانی؛
دانشگاه تهران.
12.                 1387: مقایسه پاسخگویی در بخش خصوصی و دولتی، آقای علی مهرابی؛ دانشگاه تهران.
13.                 1387: بررسی ویژگیهای سازمان یادگیرنده در ساختارهای کتابخانه های دانشگاهی ایران،
خانم المیرا جنوی.
14.                 1386: تبیین اثرات فرهنگ بر استانداردهای حسابداری، آقای محسن هاشمی گهر؛
دانشگاه تهران.
15.                  1386: حكومت الكترونیك، بحران اعتماد عمومی و دموکراسی، آقای علی پیران نژاد؛
دانشگاه تهران.
16.                 1385: بررسی نقش عدالت در بقا و فروپاشی مدیریت دولتها:مطالعه موردی دولت
هخامنشیان، خانم غزاله طاهری عطار؛ دانشگاه تهران.
17.                 1385: بررسی روابط متقابل میان سرمایه های معنوی و اثر آنها بر عملکرد سازمانی
ایران خودرو، آقای حمیدرضا یزدانی؛ دانشگاه تهران.
18.                 1385: بررسی رابطه میان رفتارهای شهروندی سازمانی(OCB) و وفاداری مشتری،
آقای احمد حسنی کاخکی؛ دانشگاه تهران.
19.                 1385: بررسی رابطه کارکنان دانشی با تهیه گزارش تفریغ بودجه در دیوان محاسبات
کشور، آقای مسعود یوسفی پناه؛ دانشگاه تهران.
20.                 1385: بررسی چرخه حیات سازمان و ارتباط آن با سیستم جبران خدمات، آقای
علی رضا محمدی؛ دانشگاه تهران.
21.                 1384: بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان، آقای مجید
فراهانی حرآبادی؛ دانشگاه تهران.
22.                 1384: بررسی رابطه عوامل سازمانی وزارت کار و امور اجتماعی با استراتژی مدیریت
دانش، آقای ناصر عسگری؛ دانشگاه تهران.
23.                 1384: ارزیابی کارایی استعاره راه در تبیین و فهم حقیقت سازمان، آقای سید
محمد حسین هاشمیان؛ دانشگاه امام صادق.

ناظر(داور)
24.                 1389: آقای شریفات . دانشکده فنی.

25.                 1389: آقای عسگری. دانشگاه صنعتی شریف.
26.                 1388: ، آقای راهداری؛ دانشگاه صنعتی شریف.
27.                 1388: تحلیل رابطه بین رجحانها و جهت گیری حرفه ای، آقای شهرزاد؛ دانشگاه صنعتی شریف.
28.                 1388: رابطه فضای نوآوری تیم با کیفیت کار تیمی و عملکرد تیم های توسعه نرم افزار، آقای
کاظمی؛ دانشگاه صنعتی شریف.
29.                 1388: برنامه ریزی مسیر شغلی MBA ، آقای ایمان شریفی؛ دانشگاه صنعتی شریف.
30.                 1387: جانشین پروری در مپنا، آقای مهدی حسین نژاد؛ دانشگاه صنعتی شریف.
31.                 1387: اثر سست شدن مرزهای فرهنگی بر فرهنگ شهری، آقای امیر قادری؛ دانشگاه تهران.
32.                 1387: بررسی اثرات استراتژیهای خود-رهبری بر کارآفرینی، آقای اشکان بنکدار؛ دانشگاه
صنعتی شریف.
33.                 1387: بررسی نقش بازمهندسی فرایندها بر عملکرد، آقای فرخار؛ دانشگاه تهران.
34.                 1387: بررسی تفاوتهای جنسیتی مطالعات هافستد، سیما سجادیانی؛ پردیس فنی.
35.                 1387: طراحی ساختار سازمانهای بزرگ بر اساس مدل فرایندی بازخورد؛ آقای غضنفری؛
دانشگاه صنعتی شریف.
36.                 1387: طراحی سیستم فراسازمانی مدیریت ایمنی، آقای محمود عالی پور؛ دانشگاه تهران.
37.                 1387:  بررسی اثرات مدیریت میان فرهنگی، آرزو علیون؛ پردیس فنی.
38.                 1386: بررسی عملکرد هسته های علمی دانشگاه صنعتی شریف، خانم هدایتی؛
دانشگاه صنعتی شریف.
39.                 1386: برنامه ریزی مسیر شغلی مهندسان نرم افزار، خانم شورا متعبد؛ دانشگاه صنعتی
شریف.
40.                 1386: بررسی رفتارهای کارآفرینانه در هتلهای ایران، خانم مه کا معین؛ دانشگاه
صنعتی شریف.
41.                 1386: بررسی عملکرد بیمه شهرداری تهران، خانم سارا یمینی؛ دانشگاه تهران.
42.                 1386: بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی، آقای محسنی؛ دانشگاه تهران.
43.                 1385: بررسی اثرات فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان، خانم ناهید ثقفی؛ دانشگاه تهران.
44.                 1385: بررسی اثرات یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان پخش فرآورده های نفتی،
خانم آرزو شفی؛ دانشگاه تهران.
45.                 1385: عوامل موثر بر استقرار دولت الکترونیک، خانم کژال دهقانی زنگنه؛ دانشگاه تهران.

با آرزوی کامیابی روز افزون برای ایشان                      پایان

موضوع: مشاهیر،مفاخر و هنرمندان،
برچسب ها: استاد دانشمند آرین قلی پور از مشاهیر پر افتخار معاصر خوجین و خلخال، استاد آرین قلی پور از مشاهیر پر افتخار معاصر خوجین و خلخال، آرین قلی پور، مشاهیر خوجین، مفاخر خوجین، شعراء خوجین، مشاهیر خلخالریا،
[ جمعه 9 اسفند 1392 ] [ 10:49 ب.ظ ] [ شباهنگ ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic