طبیعت زیبای بهاری خوجین

خوجین (فین) سرزمین خاطرات دوران کودکی ها - لالایی ها ترکی

لالایی ها ترکی

لالایی ها ترکی،لالا لالا، لای لای بالام لای، ، خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین

 

-*لالایی ها ترکی،لالا لالا، لای لای بالام لای، ، خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین

“لالایی” ها از جمله ادبیات شفاهی هر سرزمینی هستند، چرا که هیچ مادری آن ها را

از روی نوشته نمی خواند و همه ی مادران بی آن که بدانند از کجا و چه گونه، آن ها

را می دانند. انگار دانستن لالایی و لحن ویژه ی آن از روز نخست برای روان زن تدارک

دیده شده است.

لالایی ها ترکی،لالا لالا، لای لای بالام لای، ، خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین

لالایی ها ترکی،لالا لالا، لای لای بالام لای، ، خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین

لالایی ها ترکی،لالا لالا، لای لای بالام لای، ، خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین

لالایی ها ترکی،لالا لالا، لای لای بالام لای، ، خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین

لالایی ها ترکی،لالا لالا، لای لای بالام لای، ، خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین

  زن مادر باشد یا نباشد، لالایی و لحن زمزمه ی آن را بلد است و اگر زنی که مادر نیست

در خواندن آن ها درنگ می کند، برای این است که بهانه ی اصلی خواندن را فراهم نمی بیند،

اما بی گمان اگر همان زن بر گاهواره ی کودکی بنشیند، بی داشتن تجربه ی قبلی، بدون این

که از زمینه ی شعر و آهنگ خارج شود، آن ها را به کمال زمزمه می کند. گوِیی که روان مادرانه

از همان آغاز کودکی به زن حکم می کند که گوشه ای از ذهنش را برای فراگیری این ترانه های

ساده، سفید بگذارد.


    شاید بتوان گفت که لالایی ها طیف های رنگارنگی از آرزوها، گلایه ها و نیایش های معصومانه ی

مادرانه هستند که سینه به سینه و دهان به دهان از نسل های پیشین گذشته تا به امروزیان

رسیده و هنوز هم که هنوز است، طراوت و تازگی خود را حفظ کرده اند، به گونه ای که تا کنون

هیچ ترانه ی دیگری نتوانسته جایشان را بگیرد.


    در حقیقت لالایی ها -  این دیرپاترین ترانه های فولکلوریک -  آغاز گاه ادبیات زنانه در پای

گاهواره ها هستند که قدمت شان دیگر تاریخی نیست، بلکه باستان شناختی است.


    از دو بخشی که هنگام خواندن یک لالایی به دست می آید، یعنی آهنگ و شعر،  آهنگ به

کودک می رسد و شعر از آن مادر است. زیرا آن چه از نظر شنیداری برای کودک گاهواره ای

دارای بیش ترین اعتبار است. ضرب آهنگ لالایی است، وگرنه همه می دانیم که شعر لالایی

زبان فاخری ندارد و تازه اگر هم داشته باشد کودک گاهواره ای آن را دریافت نمی کند. تنها

زمزمه و لحن گیرای مادر است که به کودک لذت می دهد و او را می خواباند. مادر چه خوش

صدا باشد و چه نباشد، کودک با زمزمه ی او الفتی به هم می زند و لحن او چون جویباری در

گوش های کوچکش حظ و طراوت می ریزد.


    از طرفی دیگر تجربه نشان می دهد که کودکان با این که با لالایی بزرگ می شوند، هرگز

شعر آن را یاد نمی گیرند و ذهن خود را موظف به فراگیری لالایی نمی کنند و زمانی هم که

به حرف می آیند، هرگز لالایی را به عنوان ابزار خیال خود به کار نمی گیرند. حتی دختران هم

هنگام خواباندن عروسک خود، برایش لالایی نمی خوانند بلکه بیش تر سعی دارند که روی او

را بپوشانند و به او امنیت بدهند. زیرا در هنگام بازی بیش تر می خواهند عروسک را دریابند، نه

این که او را بخوابانند. اما اگر همین دخترکان بخواهند خواهر یا برادر کوچک تر خود را بخوابانند،

بر اساس داشتن روان مادرانه، حتما برایش لالایی می خوانند.

در زیر تعدادی از لالایی های ترکی را با توجه به محتوایشان برایتان می نگاریم.باشد که مورد

توجه واقع گردد.

————————————————————————————-

لالایی ها ترکی،لالا لالا، لای لای بالام لای، ، خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین

————————————————————————————-

مضامین لالایی ها:

بررسی نگارنده نشان می دهد مضامین لالایی های مناطق مختلف ایران، از لحاظ محتوا

شباهت های زیادی باهم دارند.ما در این مقاله به مضامین لالایی های آذربایجان می پردازیم.

لالایی های آذربایجان “بایاتی”هایی هستند که مادران هنگام خواباندن فرزند بر بالین وی

می خوانند و همچون لالایی های مناطق دیگر ایران سرشار از مهر و محبت مادران و مملو

از تصویر فراز و نشیب های زندگی مردمان این سامان می باشند.

1-تشبیهات:

در بیشتر لالایی های آذربایجان، مادر فرزند خود را به مظاهر زیبای طبیعت تشبیه می نماید

که این خود نمادی از زندگی اصیل روستایی این منطقه و به دور از هیاهوی زندگی امروز،

عاطفی ترین  وزیباترین لالایی ها را شکل میدهد:

داغلارین لالاسینا                                  برای لاله های کوهستان

گوزلرین قاراسینا                                  برای  سیاهی چشم ها

آنالارقربان اولسون                                مادران قربان شوند                         

ئوز کورپه بالاسینا                                 برای کودک کوچک شان

2-قربان صدقه فرزند:

در میان لالایی های آذربایجان این مضمون با صراحت لهجه بسیار و با عشقی وصف

ناشدنی از سوی مادر به فرزند خویش جلوه گر میشود،که در لالایی های مناطق دیگر

ایران به این گونه دیده نمی شود و علت آن را می توان در احترامی دانست که مادر به

واسطه داشتن و به ثمر رساندن فرزند در ایل کسب مینماید. مادر علاوه بر داشتن رابطه

عاطفی شدید با فرزند خود ،نوعی مسئولیت در ارتباط با حفظ و بقای ایل بر دوش می کشد.

پس فرزند باید از چشم بد دور باشد و طبیعی است که مادر از نگاه به او سیر نمی شود.

 

لای لای دئدیم بویونجا                                لالای گفتم به اندازه قدت

باش یاسدیغا قویونجا                                  تا سرت را بر بالش گذاشتی

یات سن گول یاتاغیندا                                بخوابی در خوبگاه گل

باخیم سنه دویونجا                                    تا سیر نگاهت کنم

3-آرزوها:

مادر بهترین آرزوهای خود را نسبت به فرزندش در لالایی به تصویر می کشد.رویاهایی که

در عین حال ارزشهای خانواده را یادآور می شود.دیدن قد و قامت بلند فرزند،آرزوی عروسی

او اینکه در اینده عصای دست پیری او باشد،با زیباترین اشعار بیان می شود.

بالام بیرسوین گوروم                                  کودکم خوشحالی کن تا ببینم

سرو تک بویون گوروم                                مانند سرو قامتت را ببینم

تانریدان آرزوم بو دور                                  آرزویم از خدا اینست

بالامین تویون گوروم                                    عروسی کودکم را ببینم

 

بالا عمرون چوخ اولسون                               کودکم عمرت طولانی باشد

گویلون،گوزون،توخ اولسون                            چشم و دلت سیر باشد

سنه لای لای چاغیریم                                    با صدای بلند برایت لای لای بگویم

دشمانلارون یوخ اولسون                               تا دشمنانت نابود شوند.

4-مسایل اقتصادی و اجتماعی:

لالایی های آذربایجان در مجموع جامعه ای کوچ نشین را ترسیم می کنند،که دامداری در

آن شغل اصلی مردمان این سرزمین است.

قربانون قوزی اولسون                                  بره فدای تو بشود

قوزونون یوزی اولسون                                 صدها بره فدای تو بشود

قوزودان قربان اولماز                                    از بره قربانی پذیرفته نمی شود

قوی آنانون ئوزی اولسون                                بگذار مادر فدای تو بشود.

احترام به مظاهر طبیعت بخش عمده ای از لالایی های آذربایجان را به خود اختصاص داده است.

احترام به ماه،ستاره و خورشید،احترام به کوه که زاینده جویباران است و گل وگیاهی که بر دامان

آن می روید،از زیباترین لالایی های آذربایجان می باشد.

یول اوسته بولاق اوللام                                   سر راه، چشمه خواهم شد

آخارام،  بولاق  اوللام                                     مثل رود جاری خواهم شد.چشمه خواهم شد

سن منیم ئوز بالامسان                                     تو کودک خود من هستی

ئوزوم گوز-قولاق اوللام                                  خودم چشم وگوش تو خواهم شد.

————————————————————————————-

آیا بچه های امروزی با لالایی مادران خود به خواب می روند؟لالایی ها ترکی،لالا لالا، لای لای بالام لای، ، خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین

آیا بچه های امروزی با لالایی مادران خود به خواب می روند؟

————————————————————————————-

آی دوغدی یانا دوندی                                    ماه نو شد هلال گشت

اولدوزلار سانا دوندی                                     ستاره ها قابل شمارش گشتند

بالا دردین چکمکدن                                      ازبس غصه کودکم را خوردم                               

اوره ییم قانا دوندی                                       قلبم خون شد.

5-زنان و مسائل آنها در لالایی های آذربایجان:

موقعیت زن درخانواده و مسئولیت های اودرخانه،محدودیت او در یک جامعه ایلیاتی مردسالار،

ازدواج ودوری از خانواده و گاهی ایل،دلتنگی هایی است که او در قالب لالایی با فرزندش می گوید:

لای لای گولوم لای لای                                  لای لای گلم لای لای

گولوم،بولبولوم لای لای                                   گلم،بلبلم،لای لای

بویی سنین ساینده                                           در سایه بزرگ شدن و قد کشیدن تو

منده بیر گولوم لای لای                                   من هم خنده ای بکنم(خوشحال باشم)

————————————————————————————-

لای لای بگیم لای لای                                     لای لای بزرگم(سرورم)لای لای

گوزل گویچکیم لای لای                                   زیبا و خوشگلم لای لای

غربت ئولکه،یاد ائلده                                       در سرزمین غریب و ایل غریب

آرخام،کومگیم لا لای                                       پشتیبان و کمکم لای لای

6-اسلام و باور های مذهبی در لالایی های آذربایجان:

در بخشی از لالایی های مادران آذربایجان،مادر دست به دعا برمی دارد و سلامتی و سعادت

فرزندش را از خدا می خواهد و گاهی ائمه را مورد خطاب قرار می دهد که این از زیباترین

لالایی ها و در واقع دعاهای مادران آذربایجانی است.

لای لای امگیم بالا                                         لای لای حاصل زحمتم ، فرزندم

دوزوم چورگیم بالا                                         نان و نمکم ،فرزندم

تانریدان عهدیم بودر                                        با خدا عهدم این است

گوروم کومکین بالام                                       یاری و کمک ترا ببینم.         

————————————————————————————-                   

لای لای چالام آدوا                                        با نامت لایی می گویم

علی چاتسن دادوا                                         حضرت علی به دادت برسد(کمکت کند)

علی دادا چاتاندا                                          زمانی که حضرت علی کمکت می کند

منی ده سال یادوا                                         مرا هم به یاد بیاور.

7-بیماری کودک:

گاهی عدم سلامتی کودک مادر را سخت نگران می کند.بیماریها و مرگ ومیر کودکان در اثر

بیماریهای ناشی از عدم رعایت بهداشت در یک جامعه ایلیاتی و گاهی فقر و قحطی باعث

می شده که مادر دست به دعا برداشته و برای سلامتی فرزندش از خدا سلامتی بخواهد.

لای لای دئدیم اوجادان                                  لای لای گفتم با صدای بلند

سسیم چیخمیر باجادان                                 صدایم از پنجره(دودکش یا روزن سقف) بیرون نمی رود

آللاه سنی ساخلاسین                                   خدا ترا حفظ کند                             

چیچکدن،قیزیلجادان                                     از آبله و سرخک.

 ————————————————————————————-

ائوینده ائشیگینده                                           در خانه و زندگیت

یات قوزوم بئشیگینده                                      بخواب بره ام در گهواره ات

بیرمن،بیردان اولدوزی                                     یکی من یکی ستاره سحری

دورموشوق کشیگینده                                     به نگهبانی تو ایستاده ایم.

————————————————————————————-

لالایی ها ترکی،لالا لالا، لای لای بالام لای، ، خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین

————————————————————————————-

لای لای دئدیم همیشه                                      کاروان گئدر ائنیشه

یاستیغینا گول ووررام                                     دؤشه گینده بنؤوشه.

*********************************************************

لای لای دئدیم گونده من                                  کؤلگه ده سن، گونده من

ایلده بیر قوربان اولار                                    سنه قوربان گونده من.

*********************************************************

لای لای بئشیگیم، لای لای                                   ائویم-ائشیگیم، لای-لای

سن گئت شیرین یوخویار                                    چکیم کئشیگین، لای لای.

*********************************************************

لای لای امگیم بالا                                                  دوزوم، چؤرگیم بالا

گؤزله رم بؤیویه سن                                              گؤروم کؤمگین بالا.

                                 لالایی ها ترکی،لالا لالا، لای لای بالام لای، ، خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین

داغلارین لالاسینا                                                         گوزلرین قاراسینا

آنالارقربان اول                                                          ئوز کورپه بالاسینا

*********************************************************

لای لای دئدیم بویونجا                                                 باش یاسدیغا قویونجا

یات سن گول یاتاغیندا                                                   باخیم سنه دویونجا

*********************************************************

 لایْ لایْ دیلین دوز بالام                                      دیل آچ گینان تئز بالام
من اوتوروم سن دانیْش                                       شیرین شیرین سؤز بالام

*********************************************************

لای لای بالام گوُل بالام                                         من سَنَه قوربان بالام
قان ائیلَه مَه کؤنلوُموُ                                          گَل مَنَه بیر گوُل بالام
*********************************************************

لای لاییْنام گوُل بالام                                            تئل لَری سوُنبوُل بالام
کَپَننَک دَن سئرچَه دَن                                          یوخوسو یوُنگوُل بالام

*********************************************************

 لالایی ها ترکی،لالا لالا، لای لای بالام لای، ، خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین

*********************************************************

لای لاییْنام یات بالام                                           گوُن ایله چیْخ بات بالام

من آرزوما چاتمادیم                                         سن آرزووا چات بالام

*********************************************************

لای لای آهو گؤز بالام                                   لای لای شیرین سؤز بالام

گؤزَل لیکده دونیادا                                        تکدی منیم اؤز بالام

*********************************************************

لالاییْنام اؤز بالام                                     قاشی قارا گؤز بالام

دیلین بالدان شیرین دیر                           دوداغیْند سؤز بالام

*********************************************************

لای لای منیم زینتیم                                 سوُموُیوُم ، قانیم ، اَتیم

داغ کیمین دایاغیْم سان                            سَن سَن منیم جوُراَتیم

*********************************************************

 لایْ لایْ دئدیم جان دئدیم                               یوخودان اویان دئدیم

 سن یئری بیر من باخیْم                              جان سنه قوربان دئدیم

*********************************************************

بالاما لایْلایْ دئدیم                                      یاتمادی لایْلایْ دیدیم

 کوُچَه دَه اوینویاندا                                     ییْخیْلدی ائی وای دئدیم

*********************************************************

لایْ لایْ شَکَریم قَندیم                                    لایْ لایْ اوجا سهندیم

دوُنیا گؤزَل لریندن                                        من بالامی بَیَندیم

*********************************************************

لایْ لایْ گوُلوُم باهاریْم                                  قیش گوُنوُندَه زوماریْم

یاشاییْشیْن باغیندا                                       دادلی ، تاملی ، نوباریم

*********************************************************


لالایی ها ترکی،لالا لالا، لای لای بالام لای، ، خوجین ، فین ، فیین ،خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز، هشتجین، کلور، شاهرود خلخال ،هشجین

موضوع: لالایی های محلی،
برچسب ها: لالایی ها ترکی، لالا لالا، لای لای بالام لای، خوجین، فین، فیین، خلخال،
[ جمعه 9 اسفند 1392 ] [ 10:27 ب.ظ ] [ شباهنگ ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic