طبیعت زیبای بهاری خوجین

خوجین (فین) سرزمین خاطرات دوران کودکی ها - تصاویر قدیمی خلخال (سری چهارم)

مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال


بخش نخست : عکسهای منتسب به خانواده علوی


مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال

 

1- مرحوم حاج سید عبدالفتوح علوی , دکترای علوم سیاسی

و نماینده اسبق مجلس شورای ملی

2- مرحوم سید فتاح علوی

3- مرحوم حاج سید ابوالفتوح علوی با سفارت ترکیه در ایران

4 -

5 -

6 -

7- دکتر خطایی

8-

9 -


مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال

بخش دوم : سری اول عکسهای عمومی خلخال

10 - خانه انصاف گیوی - سال 1346

11 -یوخاری میدان جلوی مغازه آقای فرهودی -  1343 اینجی ایل

اسامی بدون در نظر گرفتن شماره های موجود در عکس و به ترتیب از راست به چپ :

- صفرنیا 2-جشید تمجیدی 3-؟ 4-غریبی 5-کرباسی 6-؟ 7-خوش نویس 8-حاجی عیسی منتظری

19-خطیبی 10-شیرعلی پور ( پاسبان ) 11-(پشت)سید حسن موثقی 12-مولائی

 13-احمد آقا سلیمی 14-اسماعیل مسروری 15-؟ 16-هوشنگ بهبودی 17-شوکتی

-ساعد محجوبی 19-ساسان پورکافی 20-کلانتری (رئیس دادگستری) 21-سیدفتاح علوی

22-؟ 23-ولائی (رئیس دادگاه ) 24-ملجائی 25-نصرت اله پورعبدالحسین .

پشت آقای پورکافی ، جعفر صباحی و منوچهر علیزاده

18  ( با تشکر از آقای دکتر فریبرز فرهودی بخاطر ارسال این اسامی )


- مراسم تودیع آقای یوسف مشکین قلم رئیس دادگاه خلخال و

معارفه آقای افتخاری رئیس جدید - 1330 هجری شمسی

از راست به چپ - 1-زندی رئیس پست 2-منوچهر علیزاده 3-بابانوعی 4-ولی اله خاکنژاد

5-اعظمی رئیس دارایی 6-سید فتاح علوی 7-ساسان پورکافی 8-حسین جوهری

9-تاج الدین ملجایی 10-صفوی (اداره آمار ) 11-رضاخان صباحی 12-عسگری

13-سرهنگ فرخ رئیس شهربانی 14-حاج حبیب بهبودی 15-عزیز علیزاده 16-کاظمی

   17-اسکافی 18-حاج حمزه سیادتی 19-دکتر جواد افتخاری 20-یوسف مشکین قلم

21-دهقان ( فرماندار ) 22-ارشد صباحی 23-سید عزیز الله صدر مهدوی 24- آقاپور

13 - نمایشخانه خلخال - سال 1345

14 - نمایشخانه خلخال - سال 1345

از راست به چپ :

ردیف اول : 1-کلانتری رئیس دادگستری 2-نصرت اله صدری رئیس ثبت 3-؟

ردیف دوم : 1-باقرپور 2-عطائی ؟ 3-خزائی 4-بهاری 5-حمید کاظم زاده 6-اسکافی 7-ذبیح اله رضایی فر

ردیف سوم : 1-حسین جوهری 2-مرتضی فولادی 3-سیدفتاح علوی 4-تاج الدین ملجائی

5-ارسلان شیرعلی پور 6-؟ 7-محمد رضا علوی 8-عزیز صباحی 9-ضیاء الدین سید زاده

ردیف چهارم : 1-حسین امینی 2-اسکندری 3-ناشر 4-؟ 5-احمد آقا سلمی 6-اسماعیل صباحی 7-؟ 8-شریفیان

ردیف پنجم : 1-میرزا محمد خالقی 2-اسکندری 3 و 4 ؟ 5-فرج مهدوی

( با تشکر از آقای دکتر فریبرز فرهودی بخاطر ارسال اسامی این عکس)

15 - اعضا دادگاه بخش خلخال سال ؟

نشسته از راست : آقای ودوئی رئیس - آقای کلانتری دادرس - آقای ملجایی منشی

 ایستاده از چپ به راست : سید محمد رضا علوی - گلستانی - خسروشایی - سید فتاح علوی -

 احمد حسنی - ارسلان شیرعلی پور - اژدر گم گشته ژاندارم

16 - اعضا خانه های انصاف خلخال در روز خانه انصاف در جلوی دادگاه خلخال

از چپ به راست : آقای اردشیر ( اصلاحات ارضی ) - فیروز مهدوی ( شهردار )

-آقای قوسی رئیس خانه انصاف روستای علی آباد - آقای سالار ؟ رئیس خانه انصاف روستای درو -

 آقای حاج شمس الدین سنائی رئیس خانه انصاف کهران - آقای نجفی رئیس خانه انصاف آقکند کاغذکنان


17 - اعضای خانه انصاف گیوی در حصور آقای کلانتری رئیس دادگاه در حال رسیدگی

به شکایات - عکاسی هما مداحی گیوی

18 - اعضای دادگاه در اطاق رئیس دادگاه خلخال

از چپ به راست : محمد رضا علوی - شیرعلی پور - آقای گلستانی دادرس - آقای کلانتری رئیس

- احمد حسنی - مرحوم سید فتاح علوی


19 - رژه شهربانی - سال 1345


20 - نظم و انضباط مثال زدنی مردم خلخال در یکی از مراسم چهل و پنج سال پیش

- از راست به چپ : 

ردیف اول : 1-؟ 2-کلانتری( رئیس دادگستری ) 3-امامی رضوی نمایده خلخال

ردیف دوم : 1-حاجی مختاری فرهودی 2-؟ 3-ارسلان شیرعلی پور 4-دکتر قباد اسماعیل نیا ( با عینک )

5-افسرشهربانی ؟ 6-؟ 7-رئیس بیمارستان 8-نصرت اله صدری رئیس ثبت9-محجوبی 10-جمشید خاکنژاد

11-؟ 12-قوام بهبودی 13-یداله فرهودی 14-نعمتی 15-سید فتاح علوی16-حاجی یگانه 17-خطیبی 18 و 19 ؟

ردیف سوم :‌ نادر دقیقی - نصرت اله پورعبدالحسین ---- پشت آقایان محجوبی و صدری ،آقای کریم عطایی میباشد

( با تشکر از آقای دکتر فریبرز فرهودی بخاطر ارسال اسامی این عکس )

22- متن پشت عکس : واقعه تاریخی در خلخال به سال 1342 و اجرای حکم شلاق  

در جلوی کارخانه برق خلخال با حضور عده ای از مقامات حکومتی که اینجانب ( سید فتاح علوی )

نماینده دادستان برای اجرای حکم آماده می شویم


23- افتتاح خانه انصاف گیوی از راست به چپ : حاج آقا بالا یزدانی حاج مقصود ایران نژاد

رئیس خانه انصاف -حاج جعفر بشارتی - حاج صادق رحمانی - حاج محمد صادقی -

ماشاء الله شیرمحمدی -  سید فتاح علوی -  موسی منتظری - کریم مظلومی -

داود خلیفه . نشسته آقای سید موسی شکوهی  ...حاج فرج خیاطی  -

عکاسی هما مداحی گیوی

24 - از چپ به راست آقایان : مرحوم سید فتاح علوی - سلیمی - هوشنگ روائی - جشید خاکنژاد - محجوبی - ( عکاسی رازی )

25 - اخذ رای خانه انصاف خوجین - 25 / 1 / 1340

26 -

27 - مراسم خداحافظی آقای ولائی رئیس دادگاه در حیاط فرمانداری

نشسته از راست به چپ آقایان : 1-شکراله نعمتی 2-بیت اله فرهودی 3 و 4 ؟

5-ارسلان شیرعلی پور 6-نعمتی 7-سید فتاح علوی 8-تاج الدین ملجائی

9-نصرت اله پورعبدالحسین 10-حسین جوهری 11-احمد حسنی ( عکاسی رازی )

28 -

29 - آقای سید محمود امامی نماینده خلخال , در حال افتتاح خانه انصاف گیوی

آقای فرماندار - آقای رضائیان رئیس دادگستری اردبیل - مرحوم رضوان ناشر -

بخشدار گیوی - مرحوم سید فتاح علوی

30 - دادگاه خلخال در محل گاراژ مدنی 10 / 10 / 1333

1-زین الدین امامی 2-محمد امامی 3- ذولفقاریان 4-فریور 5-ارشادی 6-بیوک آقا صدری 7-سید فتاح علوی

31 - آقای جعفرزاده رئیس دادگاه و مدنی دادرس دادگاه در میان اعضا خانه انصاف خلخال


32 -

33 - مراسم تودیع کلانتری رئیس دادگستری خلخال

.


مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال

بخش سوم : سری دوم عکسهای عمومی خلخال

34 - آقایان از راست : مرحوم سید فتاح علوی - علیزاده مرندی - سید مرتضی و سید محمد رضا علوی

35 - مرحوم سید فتاح علوی به اتفاق همکلاسیها در استانبول

36 - روستای مامان بخش کاغذکنان - تبلیغات وکالت مجلس توسط حزب ایران نوین

, فریدونفر کاندیدای انتخابات مجلس

37 - در قریه اوجغاز سفلی منزل حاجی حیدر قلیپور ( 20 / 2 / 1345 )

بعضی از افراد حاضر در عکس آقایان : عبدلی - حاج آقا سبحانی - مشهدی تیمور فرهودی -

جلائی - حاج محب اله طیاری - آقابابا مرجائی - سراج قلی پور - طالب زاده - مولائی

- عزت اله طیاری - احسان طیاری - سمیع اله طیاری و ...

.

38 - جمعی از خلخالی ها در روستای مامان , بخش کاغذکنان


39- مراسم خداحافظی آقای یوسف مشکین قلم رئیس دادگاه خلخال و

معرفی آقای دکتر جواد افتخاری رئیس جدید دادگاه ( 1338 )

از چپ به راست اقایان : زین الدین امامی - سید فتاح علوی - تاج الدین ملجائی -

حسین جوهری - یوسف مشکین قلم - دکتر جواد افتخاری - بابک نوعی .

در پشت : ساسان پورکافی - جمشید خاک نژاد - حاج سیادتی .

40 -

41 - آقای سید احمد ساده روح با عده ای از هالی روستای مامان بخش کاغذکنان


42- در تاریخ 25 / 1 / 45 حین احذ رای برای تشکیل خانه انصاف قریه خوجین

1- ولایی رئیس دادگاه 2-باور رئیس آگاهی 3- آقای بهبودی 4- سید فتاح علوی


43 - آبگرم خلخال , نصرت اله صدری - نجم الدین صالحی - سید فتاح علوی - ...


44- اعضای خانه انصاف گیوی از چپ به راست : از چپ براست – مرحوم علوی

– مرحوم ماشاء الله شیرمحمدی- مرحوم حاج محمد صادقی – مرحوم حاج صادق رحمانی

– مرحوم حاج جعفر بشارتی  و  مرحوم حاج آقابالا یزدانی و نفر نشسته مرحوم حاج فرج خیاطی

- عکاسی هما گیوی مداحی - سال 1350


45 - جلسه در مسجد خوجین جهت تشکیل خانه انصاف خوجین ( 25 / 1 / 1345 )

از راست آقایان : ولائی رئیس دادگاه -  مهندس عبداله والا نماینده اسبق خلخال - ؟

فرماندار خلخال - آقای بهبودی - ایلخانی شهردار - سید فتاح علوی - ...

.

46 - روستای مامان بخش کاغذکنان

47 - فرماندار خلخال و روسای ادارات در حال افتتاح خانه جدید شیرخورشید خلخال

.

48 - اهالی روستای مامان کاغذکنان خلخال و پیشنواز از رئیس دادگاه خلخال

49 -

.

50 -


مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال

بخش چهارم : عکسهای مربوط به خداحافظی رئیس دادگستری خلخال


عکسهایی از مراسم تودیع آقای کلانتری رئیس دادگستری خلخال که به نظر

می رسد با تمامی اهالی خلخال خداحافظی کرده و در نوع خودش بسیار جالبه

51 - از چپ براست :  مرحوم علوی - مرحوم حاج آقا بالا یزدانی-  امامی رضوی

نماینده خلخال در مجلس -  رئیس دادگستری -  مرحوم حاج مختار نظری

– مرحوم حاج حجت اله گلستانی و مرحوم حاج محمد صادقی


52 - مردمی که برای خداحافظی , تو خیابان اصلی خلخال به صف شده اند !!

.

53 - مشایعت و همراهی مردم . در جاده خلخال اسالم تا منطقه کرمان

از راست به چپ آقایان: ۱-بابا دربندی زده۲-؟۳-سر دا ر شوقی۴-؟۵-پاسبان؟۶

-نصرت اله صدری۷-احمد حسنی؟۸-سید فتاح علوی۱۰،۹؟۱۱-تاج ادین ملجائی

-۱۲-؟۱۳ رئیس دا دگا ه۱۴-اسکندری۱۵-کلانتری (رئیس داد گستری)

۱۶-مرجائی۱۷-رئیس کشاورزی(اهل میانه)۱۸-دکتر قباد اسما عیل نیا۱۹

-بهرام سلیمی۲۰-حبیب اله زنجانی۲۱-؟۲۲-نعمت فکری۲۵،۲۴،۲۳-پاسبان؟۲۶

-امامی۲۸،۲۷- پاسبان؟۲۹-حاجی هدایت اله فرهودی۳۰-؟۳۱-ارسلان شیر علی‌ پور

( با تشکر از آقای دکتر فریبرز فرهودی بخاطر ارسال اسامی این عکس )


.

54 - عکسهای یادگاری در منطقه کرمان واقع در جاده خلخال اسالم

55 -

56 -

57 -

58 -

59 -

60. نفرات از راست به چپ ( بدون در نظر گرفتن شماره های موجود در عکس ) 1

-عزیز آقا منتخبی 2 و 3 ؟ 4-مرتضی فولادی 5-شهریار صادقزاده 6-هدایت اله فرهودی

7-اکبر خالقی 8-کلانتری رئیس دادگستری 9-سردار شوقی 10-حاج سبحانی 11

-ملجائی 12-سروس صدری 13-عبدالخالق خالقی 14-اسماعیل صباحی ...مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic