خلخالیمیز : خوجین سرزمین خاطرات کودکی من

خوجین ( فیین) سرزمین خاطرات کودکی من

 

نمایی از روستای میانرودان

  

 

 

نمایی ازروستای سجهرود خلخال (اردیبهشت ۱۳۸۸)

نمایی از روستای گهراز

یکی از روستاهای بخش مرکزی خلخال

  • دست نویس
  • رفتن
  • کارت شارژ همراه اول