طبیعت زیبای بهاری خوجین

خوجین (فین) سرزمین خاطرات دوران کودکی ها - حیوانات ناشناخته و شگفت‌انگیز (بخش اول)
,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

حیوانات ناشناخته و شگفت انگیز (بخش اول)

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

ماهی خفاشی لب قرمز


strange-animals-1


این نوع خاص که در نزدیکی جزایر گالاپاگوس کشف شده در حقیقت شناگری بسیار آماتور و غیر حرفه‌ای است، به همین دلیل با کمک باله‌های سینه‌ای خود در کف اقیانوس به راه پیمایی مشغول است.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

دیو کوسه (Goblin Shark)


strange-animals-2


این کوسه نادر گاهی اوقات به نام فسیل زنده نیز نامیده می‌شود. در واقع شکل ظاهری آن نسخه‌ای است از گونه‌ای از جانوران که 125 میلیون سال پیش می‌زیستند. این کوسه عجیب در بیشتر نقاط دنیا و در عمق بیش از 100 متر زندگی می‌کند، البته کوسه‌های بالغ در مقایسه با کوسه‌های جوان در مناطق عمیق‌تر یافت می‌شوند. دیو کوسه علی‌رغم ظاهر و عمقی که در آن زندگی می‌کند، هیچ خطری برای انسان ندارد.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

مورچه پاندا


strange-animals-3


موتیلیده (Mutillidae) خانواده‌ای است که بیش از 3.000 گونه مختلف زنبورهای بدون بال را صرفنظر از نام‌شان، در برمی‌گیرد. نوع ماده این حشرات به مورچه‌های پرمو و بزرگ شباهت دارند. این نوع حشره که در کشور شیلی یافت می‌شود بیشتر به دلیل نیش‌های دردناکش به شهرت رسیده به طوری که گاهی آنها را مورچه گاوی یا گاو کشنده نیز می‌نامند. نمونه‌های سیاه و سفید آن را گاهی به عنوان مورچه پاندا می‌شناسند چرا که رنگ پرزهای بدن‌شان این حشرات را به پانداهای بزرگی چینی شبیه کرده است.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

آمبونیا اسپینوزا (Umbonia Spinosa)


strange-animals-5


این حشره تیغ مانند به خانواده جیرجیرک‌ها تعلق دارد. این حشره با سوراخ کردن ساقه‌های جوان گیاهان اقدام به تغذیه از شیره پرورده آنها می‌کند. ظاهر عجیب این حشره پرسش‌های متعددی را پیش روی دانشمندان قرار داده است.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

جوجه تیغی لولند


strange-animals-6


این عضو عجیب خانواده جوجه تیغی‌ها، خارپشت کوچک جثه‌ای است که ساکن ماداگاسکار در قاره آفریقاست. این موجود تنها پستانداری است که با تولید صداهای گوشخراش به دنبال جفت خود می‌گردد، به طوری که از این نظر به حشرات و مارها شباهت دارد.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

بید شهد خوار


strange-animals-7


این نوع بید همانند مرغ شهدخوار از شیره گیاهان و گل‌ها تغذیه کرده و حتی صدایی هماننند این پرنده تولید می‌کند. شاید جالب‌ترین نکته در مورد این بید این خصوصیت است که به خوبی قادر به تشخیص رنگ‌هاست.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

گلکوس آتلانتیکوس (Glacus Atlanticus)


strange-animals-8


این موجود که به نام اژدهای آبی، پرستوی دریایی و فرشته آبی هم شناخته می‌شود، گونه‌ای از موجودات دریازی است که می‌توان آنها را در آب‌های گرم اقیانوسی یافت. این جانوران که جزء حلزون‌های دریایی بدون لاک قرار می‌گیرند، معمولا به دلیل گازی که در کیسه هوای‌شان وجود دارد روی سطح آب شناورند. علیرغم ظاهر زیبای‌شان نیش دردناکی دارند.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

میگوی مانتیس


strange-animals-9


این موجود که همچنین با نام ملخ دریایی، میگوی قاتل و حتی انگشت سوراخ کن نیز شناخته می‌شود یکی از شکارچیان معروف آب‌های گرمسیری است که در آب‌های کم عمق یافت می‌شود. هر چند اکثر اوقات در خفا و پنهان شده در زیر تخته سنگ‌ها وقت می‌گذرانند.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

بید پشمالوی ونزوئلا


strange-animals-10


این حشره که در سال 2009 در کشور ونزوئلا کشف شد گونه جدیدی از بیدهایی با ظاهر عجیب است که به سختی یافت می‌شوند. شاید به همین دلیل است برای دریافت اطلاعات جدید در مورد آنها می‌بایست مدت زمان بیشتری را در انتظار باشیم.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

ماهی پاکو


strange-animals-11


پاکو نام مشترکی است که به گونه‌های متعددی از ماهیان همه چیزخوار آمریکای جنوبی اطلاق می‌شود که از آنجمله می‌توان به پیرانا اشاره کرد. هر چند پاکو و پیرانا فرم و شکل دندانی یکسانی ندارند، پیرانا دارای دندان‌های تیز و تیغ مانند است در حالی که پاکو فرم دندانی مشابه با انسان دارد.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

ایزوپود غول پیکر


strange-animals-12


نمونه‌ای که در تصویر مشاهده می‌کنید جزء بزرگ‌ترین‌های این گونه می‌باشد. اتفاقی که منجر به بزرگ شدن بیش از اندازه این ایزوپود شده پدیده‌ای است که تحت عنوان ژیگانتیسم یا غول‌پیکری دریایی نامیده می‌شود. سخت پوستان دریایی ساکن اعماق و دیگر موجوداتی که تحت تاثیر این پدیده قرار می‌گیرند، مستعد بزرگ شدن و افزایش اندازه گشته به طوری که از این لحاظ با نمونه‌های کوچک‌تر گونه خود که در عمق کم‌تری زندگی می‌کنند، قابل قیاس نمی‌باشند.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

بزکوهی سایگا


strange-animals-13


این نوع بزکوهی که در استپ‌های اوراسیا (Eurasia) به صورت پراکنده یافت می‌شوند به دلیل بینی بسیار بزرگ، منعطف،خرطوم مانند و بسیار عجیب خود به شهرت رسیده‌اند.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

افعی برگی


strange-animals-14


افعی برگی، شکارچی گوشتخوار که در میان شاخ و برگ درختان در مناطق گرمسیری آفریقا زندگی کرده و به شکار می‌پردازد. این موجود عجیب اکثرا شب‌ها به سراغ طعمه‌هایش می‌رود.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

طوطی ماهی آبی


strange-animals-15


این ماهی با رنگ آبی درخشانش در آب‌های اقیانوس اطلس یافت شده و هشتاد درصد اوقات خود را در جستجوی غذا است.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

قورباغه بنفش هندی


strange-animals-16


این نوع قورباغه ساکن هند، بدنی پف کرده و خرطومی غیر معمول دارد. نکته جالب در مورد این موجود این است که تنها دو هفته در سال را روی زمین سپری کرده و باقی وقتش را زیر زمین در جستجوی جفت می‌گذراند.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

منقار کفشی (Shoebill)


strange-animals-17


این پرنده جزء خانواده لک لک‌ها بوده و به دلیل شکل منقارش که شبیه به کفش است به این نام خوانده می‌شود. این پرنده پیش از این برای مصریان باستان و اعراب شناخته شده بود در حالی که برای اولین بار در اروپا و در قرن نوزدهم نامش در طبقه بندی‌ها وارد شد.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

اکاپی (Okapi)


strange-animals-18


اکاپی‌ها بومی جمهوری دموکراتیک کونگو در قلب قاره آفریقا هستند. علیرغم الگوهای روی پوست‌شان که آنها را به گورخرها شبیه کرده، در واقع این موجودات با زرافه‌ها قرابت بیشتری دارند.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

ناروال (Narwhal) ، نهنگ قطب شمال


strange-animals-19


این نهنگ که ساکن آب‌های منجمد شمالی است برای هزاران سال از سوی اینوئیت‌ها یا همان مردمان اسکیموی ساکن شمال کانادا و گرینلند به خاطر گوشت و همینطور عاجش مورد احترام و ستایش قرار داشت. این گونه از وال‌ها به شدت از تغییرات آب و هوایی متاثر می‌شوند.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

اژدهای تیغ‌دار


strange-animals-20


این جانور عجیب که در سایه‌های قهوه‌ای رنگ بیابانی به خوبی استتار می‌کند، مارمولکی استرالیایی است که دارای سری جعلی بوده و به واسطه آن طعمه‌هاش را فریفته و شکار می‌کند.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

خوک دریایی


strange-animals-21


اسکوتوپلانس (Scotoplanes) یا خوک دریایی در اعماق اقیانوس‌ها زندگی می‌کند بویژه آن را می‌توان در قسمت‌های عمیق و مسطح اقیانوس آرام، اطلس و اقیانوس هند یافت نمود، عموما این موجودات در عمق بیش از 1000 متر مشاهده می‌شوند. آنها از رسوبات موجود در کف اقیانوس تغذیه کرده و مواد ارگانیک و مغذی گل و لای اقیانوس را استخراج می‌کنند.

 آیا گونه خاصی از این موجودات به آن اندازه توجه شما را جلب کرده که دوست داشته باشید از آن به عنوان حیوانی خانگی نگهداری کنید؟ نظرات و دیدگاه‌های‌ خود را با ما هم در میان بگذارید و فراموش نکنید در بخش دوم این مقاله تعداد دیگری از این عجایب جانوری را به شما معرفی خواهیم کرد.


,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات