طبیعت زیبای بهاری خوجین

خوجین (فین) سرزمین خاطرات دوران کودکی ها - تصاویر قدیمی خلخال (سری اول)


مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال

عکسهای قدیمی ورزشی آقای دکتر فریبرز فرهودی


مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال


خلخال سال 1334 ____ ایستاده از راست آقایان : 1- فریدون تمجیدی  2- اعظم عزیزی 

3- یوسفی  4- بهمن رحیمی 5- سیروس صدری  . نشسته از راست آقایان : 1- بیوک آقا بارنجی 

2- خوجینی  3- فریبرز پورعزیز  4- مرحوم رجب یونسی  5 - بهادرنعمت الهی آستارا  6-امراله اکرامیخلخال سال 1336 ___ ایستاده از راست آقایان : 1- عوض فرهودی  2- البرز شمس 

  3- فریدون تمجیدی  4- پورشسب روائی 5- سیروس شمس  6-اعظم منتظری  7-امرالله اکرامی

  8- مرحوم ولی خاکنژاد . نشسته از راست آقایان : 1- بهرام نصیری  2- بیوک آقا بارنجی

  3- افخم منتظری  4-مرحوم رجب یونسی 5- فیروز مهدوی  6-حبیب اله فرهودی....

 

سال 1348 _ زمین فوتبال اردبیل , قبل از بازی خلخال _ سراب . ایستاده از راست آقایان :

1- مرحوم اورنگ خاکنژاد 2- صدرالدین اسدی 3- مظفر ثنائی 4- عطاءاله تمجیدی  5- فرخ رزاقپور

  6-علاءالدین سید زاده  7- ارشد علیزاده  8- کریم عطائی  9- فریبرز فرهودی  10- امین رادمند 

11- مرحوم حسین آقای ( رئیس وقت تربیت بدنی خلخال)  12- مرحوم بیان صدیقی . نشسته

از راست آقایان : 1- اروجعلی اسماعیلی  2- کیومرث خالقی مقدم  3- لیث اله تمجیدی 

4- مرحوم محمد جعفر مسروری


مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال


عکسهای قدیمی آقای قربانعلی کلانتری


مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال


عکسهایی از آلبوم شخصی جناب آقای قربانعلی کلانتری که زحمت اسکن و

ارسال آنرا متقبل شده اند . با تشکر فراوان از خانوده محترم کلانتری


 1. عکس یادگاری در اردوی تحصیلی دبستان خاقانی , پایه اول تا ششم ابتدایی ,

روستای خانقاه سادات . سال 1334

ازسمت راست آقایان : نفر پنجم  اعظم رحیمی ششم محسن شریفی هفتم

برادرزاده هوشنگ بهبودی هوشنگ بهبودی  نوعی یازدهم ایوب زاهدی ردیف دوم

از راست داریوش نوعی داریوش بنان ردیف سوم فریدون دامن گیر , شالچی ,

نصرت رهبری , صفر رهبری   , سایر نفرات عکس آقایان : دکتر زنجانی , عین اله طوفانی

, قربانعلی کلانتری و ...     عکاس : دکتر حبیب زنجانی


2 . نمایی از شهر خلخال , سال 1346 در محل درمان باشی

از راست به چپ آقایان : 1. تمجیدی   2. قربانعلی کلانتری  3. مرحوم بیت اله فرهودی  4. بهزاد مهدوی

3. مسابقه کیسه , سال 1348 , هشجین

4. سال 1348 , هشجین , مراسم تقدیر از دانش آموزان نمونه , آقایان : مولایی رئیس اداره پست , کلانتری , پاشاپور , ...


مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال

عکسهای قدیمی آقای هوشنگ بهبودی


مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال


عکسهایی که در این صفحه مشاهده می فرمائید مربوط به آلبوم شخصی جناب آقای هوشنگ بهبودی

است که ایشان محبت فرموده و این تصاویر را برای نمایش در وبسایت خلخالیم در اختیار ما قرار دادند ،

جا دارد از ایشان کمال تشکر و سپاس را داشته باشیم.


1 - ( برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر بر روی عکس کیک کنید ) توضیحات مربوطه در پشت عکس با خطی بسیار زیبا درج شده است ( عکس 2 )

2

 

3 - توضیحات ؟

 

4 ـ متن داخل عکس :  ما محصلین دبستان حکمت ، با خرید قرضه ملی ، پشتیبانی خود را بدولت

جناب آقای دکتر مصدق ( قهرمان عصر ) ابراز می داریم . 24 بهمن 30 - عکاسی دقیقی - شهرستان خلخال .

عکاس : مرحوم محمود دقیقی.

 

5 - تصویری از جعفر پناهی نماینده مجلس

 

6 - تصویری از میرزا کوچک خان جنگلی که طبق فرمایش جناب آقای بهبودی این تصویر شخصا

توسط میرزا کوچک خان در مسافرت به خلخال به مرحوم ابوی آقای بهبودی تسلیم شده است.

 

7 - ( برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر ، بر روی عکس کلیک کنید ) بعد از پیروزی ارتش در دربند مشکول

، ارتش ماموریت یافت تا جاده شوسه اردبیل خلخال را با استفاده از نیروهای نظامی و کارگران

تحت نظارت مهندسین آلمانی ایجاد کند . تاریخ عکاسی : 1304


8 ـ تعدادی از سرکرده نظامیانی که مشغول ایجاد جاده شوسه اردبیل ـ خلخال بودند . تاریخ عکاسی : 1304

 

9 - جناب آقای هوشنگ بهبودی به همراه تعدادی از دوستان در باغهای خلخال

ایستاده از راست : آقایان 1 ؟  2 ؟  3 ؟  4 ؟  5 هوشنگ بهبودی  6 دکتر حبیب زنجانی  .

نشسته از راست : آقایان 1 رستم نوری  2 مرحوم ولی اله خاکنژاد  3 ؟  4 ؟  5 ؟

عکاس : آقای رستم نوری


مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال


عکسهای قدیمی آقای جمشید دربندی زاده


مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخالعکسهایی که مشاهده می فرمائید در برهه های زمانی مختلف خلخال تهیه شده و

توسط جناب آقای دربندی زاده جمع آوری شده است و ایشان با کمال میل حاضر شدند

که این عکسها را جهت نمایش در سایت در اختیار اینجانب قرار دهند که از همینجا از

ایشان کمال تشکر و سپاس را داریم .

توضیحات مربوط به عکسها به نقل از خود جناب دربندی زاده درج شده است و اگر

مطلبی برای تکمیل توضیحات وجود دارد ، ممنون می شویم در اختیار ما قرار دهید .

 

1.قاضیلر ، باغ حاج داوود ، دور نمای قئزباخان و آسیابها ، خانه اسمعلی یونسی ،

رود خانه قئز باخان ، باغ نصیری ، هیرو چایی ،  افراد  آقایان : سید اذن الله دربندیزاده ،

سروان نورآور رئیس شهربانی وقت و ...

 

2. سال 1315 ، کشف حجاب ،ردیف دوم سمت راست آقای صدرمهدوی ، حقی رئیس شهربانی

وقت ، کربلایی ید الله سلیمی ( از موسسین آموزش و پرورش ) ، کربلایی میرحسین اسکندری و ...

 


3. سال 1316 ، دبستان پهلوی ، آقای فرماس رئیس آموزش و پرورش وقت به

همراه 4 نفر از خانم معلم ها و دانش آموزان

 

4. سال 1314 ، حیاط دبیرستان پهلوی ، کشف حجاب ، روسا و همسران

 

5. محل دبستان ناصری

6. سال 1330  ، معلمین پیمانی تبدیل شده به رسمی در حضور رئیس آموزش پرورش وقت ، آقای نظافتی

 

7. جمعی از معلمان  در باغ معافی ، مشرف به کوههای اندبیل

8. سال 1342 ، دوره کار آموزی آموزگاران پیمانی

9. سال 1316 ، محل شهربانی قدیم در بازار ابوذر کنونی


مناظر زیبا و دیدنی از خوجین ، چهار فصل ، پاییز در خوجین ، منطقه گردشگری کمره خونی خوجین ،خلخال ، خوجین ، فیین ، فین ، هرو ، هیرو ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، خلخال زر ، کیویمیز ، کیوی ، هشتجین ، شاهرود خلخال ، روستاهای خلخال ، روستاهای کیوی ، اردبیل ، آبشار نره گر ، آغ اولر، آغ سو ، آق سو ، آق اولر ، نمهیل ، انار نمهیل خلخال ، گورانسراب خلخال ، برندق خلخال ، روستای شال خلخال ، گندم آباد خلخال ، روستای گیلوان خلخال ، جاده برندق اسبو ف روستای کجل خلخال، روستای خلر گیلوان خلخال ، جشن رغایب در کلور خلخال ، پل معلق کجل ، lمنطقه گردشگری فناری (فنارود) خوجین خلخال ، روستای کاوان خلخال،نمایی از دهستان شال خلخال، طبیعت روستای منامن،روستای ترزنق خلخال، تصویر زیبایی از ییلاقات دامنه عجم خلخال

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات