طبیعت زیبای بهاری خوجین

خوجین (فین) سرزمین خاطرات دوران کودکی ها

این سرزمین

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال
خدایا
: این سر زمین را از دروغ ،


 دزدی ، خیانت نا اهلان و


خشک سالی در امان بدار.

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخالخوجین ، خلخال ، خلخالیمیز ، خلخالیم ، ازنو ، ازناو، فیین ، فین

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalem جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرودخلخال


,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

وبلاگ شهید محرمعلی شباهنگ و شهدای خلخال


پاسدار شهید محرمعلی شباهنگ ، شهدای خلخال ، شهدای روستای خوجین ، شهید محرمعلی شباهنگ ، Moharam Ali Shabahang ،

 www.shahidshabahang.rozblog.com

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخالجامعه ای که در آن پزشک از همه محترم


باشد.مردم آن جامعه بیمارند.


جامعه ای که در آن نظامی ها از همه


محترم باشند.مردم آن جامعه وحشی اند.


جامعه ای که در آن معلم از همه


ارزشمندتر باشد.


مردم آن جامعه با فرهنگند.!!!


افلاطون


,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

موضوع: وجه تسمیه خوجین،
برچسب ها: این سرزمین، سرزمین مادری، سرزمین غیور مردان بود،
[ پنجشنبه 25 دی 1393 ] [ 03:24 ب.ظ ] [ شباهنگ ]

بارش سنگین برف در خوجین و خلخال زمستان 95

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال
بارش سنگین برف در خوجین ف خلخال ، 95.12.1

بارش برف سنگین در روستای خوجین ، خوجین. بارش برف سنگین ، کولاک در خوجین و خلخال ، بارش سنگین برف در خوجین و خلخال زمستان 95 . کوه سبلان از خوجین خلخال
خلخال و کوه سبلان
بارش برف سنگین در روستای خوجین ، خوجین. بارش برف سنگین ، کولاک در خوجین و خلخال ، بارش سنگین برف در خوجین و خلخال زمستان 95 . کوه سبلان از خوجین خلخال
خلخال و کوه سبلان
بارش برف سنگین در روستای خوجین ، خوجین. بارش برف سنگین ، کولاک در خوجین و خلخال ، بارش سنگین برف در خوجین و خلخال زمستان 95 . کوه سبلان از خوجین خلخال

بارش برف سنگین در روستای خوجین ، خوجین. بارش برف سنگین ، کولاک در خوجین و خلخال ، بارش سنگین برف در خوجین و خلخال زمستان 95 . کوه سبلان از خوجین خلخال
چه به روزش آمده وای به حال ما
بارش برف سنگین در روستای خوجین ، خوجین. بارش برف سنگین ، کولاک در خوجین و خلخال ، بارش سنگین برف در خوجین و خلخال زمستان 95 . کوه سبلان از خوجین خلخال
درختان و برفیاری آنها در جمیله خونی
بارش برف سنگین در روستای خوجین ، خوجین. بارش برف سنگین ، کولاک در خوجین و خلخال ، بارش سنگین برف در خوجین و خلخال زمستان 95 . کوه سبلان از خوجین خلخال

بارش برف سنگین در روستای خوجین ، خوجین. بارش برف سنگین ، کولاک در خوجین و خلخال ، بارش سنگین برف در خوجین و خلخال زمستان 95 . کوه سبلان از خوجین خلخال
بعضی وقتها هم می شود به جای باز کردن راه مردم آن را بست.
,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

ادامه مطلب


موضوع: عکس (خوجین در چهار فصل)، عکس (کوچه های خوجین)،
برچسب ها: بارش برف سنگین در روستای خوجین، خوجین. بارش برف سنگین، کولاک در خوجین و خلخال، بارش سنگین برف در خوجین و خلخال زمستان 95 . کوه سبلان از خوجین خلخال،
[ دوشنبه 2 اسفند 1395 ] [ 10:13 ب.ظ ] [ شباهنگ ]

بارش سنگین برف در خوجین و خلخال زمستان 95

[ شنبه 30 بهمن 1395 ] [ 10:31 ب.ظ ] [ شباهنگ ]

بارش برف سنگین در خوجین به روایت تصاویر


,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال
بارش برف سنگین در خوجین به روایت تصاویر
,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

بارش برف سنگین در روستای خوجین . خوجین.پنجشنبه.28/11/95بارش برف سنگین

بارش برف سنگین در روستای خوجین . خوجین.پنجشنبه.28/11/95بارش برف سنگین

بارش برف سنگین در روستای خوجین . خوجین.پنجشنبه.28/11/95بارش برف سنگین

بارش برف سنگین در روستای خوجین . خوجین.پنجشنبه.28/11/95بارش برف سنگین

بارش برف سنگین در روستای خوجین . خوجین.پنجشنبه.28/11/95بارش برف سنگین

بارش برف سنگین در روستای خوجین . خوجین.پنجشنبه.28/11/95بارش برف سنگین
,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال
بقیه تصاویر را در ادامه مطلب دنبال نمایید.

ادامه مطلب Click Here


موضوع: عکس (خوجین در چهار فصل)،
برچسب ها: بارش برف سنگین در خوجین به روایت تصاویر، بارش برف در خوجین خلخال، خوجین و بارش برف،
[ پنجشنبه 28 بهمن 1395 ] [ 11:10 ب.ظ ] [ شباهنگ ]

چه کسی مسئول است؟

چه کسی مسئول است؟

مدتی است نیمه های شب در روستای خوجین جوشکاری انجام می دهند و این عمل باعث ایجاد اختلال در برق تعدادی از خانه ها روستای خوجین شده است. معلوم نیست این فرد چه کسی است؟  روز خدا را گذاشته و در شب برای مردم مزاحمت ایجاد می کند. امید شخص مذکور به این کار خاتمه دهد. و در غیر این صورت مسئول خساراتی که به وسایل برقی خانه های روستای خوجین می زند خواهد بود.

Image result for ‫خسارات برق به وسایل خانگی‬‎

Image result for ‫خسارات جوشکاری در شب به وسایل خانگی‬‎
موضوع: اخبار روستا،
برچسب ها: جوشکاری در شب،
[ پنجشنبه 28 بهمن 1395 ] [ 10:08 ب.ظ ] [ شباهنگ ]

برگزاری مراسم دهه فجر در خوجین


,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال
برگزاری مراسم دهه فجر در خوجین

,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال

با حضور پرشور مردم در مراسم دهه فجر سال 95 در مسجد جامع خوجین برگزار شد.

برگزاری مراسم دهه فجر در خوجین

برگزاری مراسم دهه فجر در خوجین

برگزاری مراسم دهه فجر در خوجین

برگزاری مراسم دهه فجر در خوجین

برگزاری مراسم دهه فجر در خوجین

برگزاری مراسم دهه فجر در خوجین

برگزاری مراسم دهه فجر در خوجین

برگزاری مراسم دهه فجر در خوجین

برگزاری مراسم دهه فجر در خوجین

برگزاری مراسم دهه فجر در خوجین

برگزاری مراسم دهه فجر در خوجین


,Khalkhal.Asalem Road ,khujin.Khalkhal.Asalem, Asalem, Khujin.Asalemزمستان 94 جاده خلخال به اسالم تصویر، به همراه تصاویر زمستان جاده خلخال اسالم، جاده توریستی و گردشگری خلخال به اسالم ، جاده زیبای اسالم خلخال، خلخال به اسالم جاده توریستی، جاده خلخال پونل ، زیباترین جاده دیدنی ایران و جهان ، اگر از آن دیدن نکنی نصف عمر را ازدست دادی، خوجین ، خلخال،خلخالیمیز،خلخالیم،خلخال زر، کیوی ، کیویمیز،هشتجین،کلور، شاهرود خلخال
موضوع: جشن های دینی و مذهبی،
برچسب ها: برگزاری مراسم دهه فجر در خوجین،
[ پنجشنبه 21 بهمن 1395 ] [ 09:23 ق.ظ ] [ شباهنگ ]